Eidsvoll: Venjar–Langset

Dobbeltsporet gjennom Eidsvoll skal være ferdig innen 2023. Prosjektet har høy aktivitet, viser god fremdrift og holder planlagt tidsplan.

Strekningen fra Venjar i sør til Langset i nord er delt i to prosjekter, og bygges av to entreprenører; NCC og arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC:

 1. Venjar-Eidsvoll nord (ca. 9 kilometer): 
  • Bygging pågår 
  • Byggestart: 4. september 2018
  • Planlagt åpnet: høsten 2022 (dobbelspor inn til Eidsvoll stasjon) 
  • Entreprenør: NCC
 2. Eidsvoll nord-Langset (ca. 4,5 kilometer): 
  • Byggestart 5. september 2019
  • Planlagt åpnet: Høsten 2023
  • Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC

Dobbeltspor-prosjektene i Eidsvoll er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

Planlegging
14
km
Dobbeltspor
5
Fem bruer; Fire små pluss Minnevika bru på 836 meter
0,4
km
Løsmassetunnel
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1998
2015
2016
2017
2018
2019
2023
 • Gardermobanen åpner for trafikk, med dobbeltspor fram til Venjar
 • Prosjektet varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet
 • Reguleringsplaner vedtatt i 2016
 • Forberedende arbeider
 • Byggestart for Venjar-Eidsvoll 4. september
 • Byggestart for Eidsvoll-Langset 5. september
 • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Sørli i Stange