Venjar–Langset

I 2023 skal dobbeltsporet fra Oslo til Langset i Eidsvoll være ferdig. Byggestart for Venjar-Eidsvoll nord er ventet i november 2018. Byggestart for Eidsvoll nord-Langset er ventet før sommeren 2019.

Reguleringsplanen for Venjar-Eidsvoll stasjon (4,5 km) ble vedtatt i Eidsvoll kommunestyre høsten 2016. Reguleringsplan for strekningen Eidsvoll stasjon til Langset (på nesten 9 km) ble vedtatt av det samme kommunestyret like etter.

Planlegging
13,3
km
dobbeltspor
5
Fem bruer; Norges nest lengste på 836 meter og fire små
0,4
km
Løsmassetunnel
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1998
2015
2016
2017
2018
2019
2023
  • Gardermobanen åpner for trafikk, med dobbeltspor fram til Venjar
  • Prosjektet varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplaner vedtatt i 2016
  • Forberedende arbeider
  • Byggestart for Venjar-Eidsvoll
  • Byggestart for Eidsvoll-Langset
  • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Sørli i Stange