Venjar–Langset

Dobbeltsporet fra Oslo til Langset skal være ferdig i 2023.

Bygging av Venjar - Eidsvoll nord er i gang. Byggestart videre mot Langset er ventet før sommeren.

Reguleringsplanen for Venjar-Eidsvoll stasjon (4,5 km)  er vedtatt av Eidsvoll kommunestyre. Det samme gjelder reguleringsplan til Langset (nesten ni km).

Planlegging
13,3
km
dobbeltspor
5
Fem bruer; Norges nest lengste på 836 meter og fire små
0,4
km
Løsmassetunnel
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1998
2015
2016
2017
2018
2019
2023
  • Gardermobanen åpner for trafikk, med dobbeltspor fram til Venjar
  • Prosjektet varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplaner vedtatt i 2016
  • Forberedende arbeider
  • Byggestart for Venjar-Eidsvoll
  • Byggestart for Eidsvoll-Langset
  • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Sørli i Stange