Venjar–Langset

Dobbeltspor-prosjektene i Eidsvoll er en viktig
brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet,
som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet
og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til
at samfunnet når målene for miljøvennlig
kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

Dobbeltsporet fra Oslo til Langset skal være ferdig i 2023.
Strekningen fra Venjar til Langset er delt i to entrepriser:

Venjar-Eidsvoll nord (ca. 9 kilometer):
Bygging pågår. Planlagt åpning av nytt dobbelspor inn til Eidsvoll stasjon høsten 2022.

Eidsvoll nord-Langset (ca. 4,5 kilometer): 
Byggestart mai/juni 2019. Planlagt åpning høsten 2023

Planlegging
15
km
dobbeltspor
5
Fem bruer; Fire små pluss Norges lengste på 836 meter
0,4
km
Løsmassetunnel
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1998
2015
2016
2017
2018
2019
2023
  • Gardermobanen åpner for trafikk, med dobbeltspor fram til Venjar
  • Prosjektet varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplaner vedtatt i 2016
  • Forberedende arbeider
  • Byggestart for Venjar-Eidsvoll
  • Byggestart for Eidsvoll-Langset
  • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Sørli i Stange