Planer og dokumenter

Her er samlet dokumenter og kart/tegninger i forbindelse med utbyggingen av jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Søknad om utslipp for hovedentreprise

1. SMS-00-Q-34120 Miljøoppfølgingsplan (for totalentreprise underbygning)

Utslipp til vann

2. Søknad om utslipp av anleggsvann til Verlebukta

3. Søknad om utslipp av anleggsvann til Mossesundet

4. Søknad om utslipp av anleggsvann til Gunnarsbybekken

5. 13 fag-/temanotater:

 

Forurenset grunn

6. SMS-20-A-34150 Tiltaksplan forurenset grunn Moss stasjon

7. SMS-20-A-34151 Tiltaksplan forurenset grunn Moss sentrum

8. SMS-30-A-34150 Tiltaksplan forurenset grunn Dilling-Såstad

I tillegg har vi tegninger som viser forurensningstilstanden for hver meter mellom 0 og 4 m. Disse legges ikke ved, men kan oversendes om ønskelig.

9. SMS-00Q-34122 Risikovurdering forurenset grunn

 

Naturmangfold

10. SMS-10-X-34101 Marksikringsplan Mosseskogen 1

11. SMS-10-X-34102 Marksikringsplan Mosseskogen 2

12. SMS-30-X-34300 Marksikringsplan oversiktsplan Carlberg gård

13. SMS-30-X-34301 Marksikringsplan Carlberg gård

14. SMS-30-X-34302 Marksikringsplan Dilling stasjon-Larkollveien

15. SMS-30-X-34304 Marksikringsplan fordrøyingsbasseng Carlberg

Oversiktsplaner tiltaksplaner forurenset grunn Moss sentrum og Moss stasjon

 

 

Nabovarsel 

Nabovarsel Bane NOR om gravearbeid på Kleberget 12.02

Nabovarsel Bane NOR om oppstart av veiarbeid ved Kleberget - uke 5 2020

Nabovarsel Bane NOR om støyende arbeider ved Kransen - uke 3/4 2020

Nabovarsel Bane NOR om støyende arbeider tunnel Verket 06.11.2019

Nabbovarsel i forbindelse med støyende arbeider 12.-13. oktober 2019.

Nabbovarsel i forbindelse med skinnesliping 6. oktober 2019.

Nabbovarsel i forbindelse med støyende arbeider 14.-15. september 2019.

Nabbovarsel i forbindelse med støyende arbeider uke 28-31. 2019.

Nabbovarsel i forbindelse med støyende arbeider uke 26-27. 2019.

Nabbovarsel i forbindelse med støyende arbeider sommeren 2019.

Nabbovarsel i forbindelse med støyende arbeider påsken 2019.

Nabbovarsel i forbindelse med støyende arbeider 1. - 3. mars 2019.

Nabbovarsel i forbindelse med støyende arbeider 23. juni - 5. august 2018.

Nabovarsel i forbindelse med støyende arbeider 22. september - 23. september 2018.

Nabovarsel i forbindelse med støyende arbeider 13. oktober - 14. oktober 2018.

Invitasjon til nabomøte 03.02

 

Riving i Moss

Miljøprogram for riving av bygg i Moss

Støvnedfallsmålinger under riveentreprisen i Moss

 

Kunngjøring for leie av grunn til deponi

Kunngjøringstekst


Kunngjøring av utslippstillatelser - anleggsarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor for jernbane i Moss kommune

Utslippstillatelse til midlertidig utslipp til Mossesundet fra forberedende anleggsarbeid for utbygging av dobbeltspor for jernbane - Bane NOR

Referanseliste

Utslippstillatelse med vilkår til midlertidig utslipp til Mossesundet

Utslippstillatelse til midlertidig utslipp til Verlebukta fra forberedende anleggsarbeid for utbygging av dobbeltspor for jernbane i Moss kommune - Bane NOR

Utslippstillatelse med vilkår til midlertidig utslipp til Verlebukta fra forberedende anleggsarbeid for utbygging av dobbeltspor for jernbane i Moss kommune

Referanser og veiledere

 

Fylkesmannens behandling av klage - områderegulering av
dobbeltspor Sandbukta - Såstad (30. mai 2017)

Klage tas ikke til følge

Presentasjon nabomøte Kleberget/Ringveien (11. februar 2020)

Les presentasjonen her

Presentasjon Railway Tender Conference/Leverandørdag jernbaneteknikk i Lillestrøm (27. november 2019)

Les presentasjonen her

Presentasjon Folkemøte for Verket/Mosseskogen, Verket Scene (5. november 2019)

Les presentasjonen her

Presentasjon Folkemøte NITO, Verket Scene (27. august 2019)

Les presentasjonen her

Presentasjon Folkemøte Moss, Arena (11. juni 2019)

Les presentasjonen her

 

Presentasjon Folkemøte Mosseskogen Vel (22. mai 2017)

Les presentasjonen her

Anleggsarbeid i Mosseskogen og ved Sandbukta – hva innebærer det? 

 

Presentasjon om forberedende arbeider (2. mai 2017)

Forberedende arbeider Sandbukta-Moss-Såstad


Høring utslippsøknader

Høring - Søknader om utslipp til Mossesundet og Verlebukta


Presentasjon om grunnforholdene i Moss (2. februar 2017)

Orientering om grunnforhold for Teknisk Utvalg i Moss kommune 2. februar 2017.pptx


Geotekniske rapporter

Geoteknisk rapport - vurdering av områdestabilitet

Geoteknisk fagrapport


Trafikksikkerhetsplan SMS 2A - Mossetunnelen Verket

SMS-00-Q-50007_01E_001. Trafikksikkerhetsplan Mossetunnelen Verket 

SMS-00-Q-50007_01E_002 Vedlegg_Risikoanalyse trafikk Mossetunnelen Verket

 

Endelig godkjent reguleringsplan for Rygge kommune:

Hele dagsonen plankart

M258 - Plankart nr. 1

M258 - Plankart nr. 2

M258 - Plankart nr. 3

M258 - Plankart nr. 4

M258 - Plankart nr. 5

M258 - Plankart nr. 6

M258 - Plankart nr. 7

M258 - Plankart nr. 8

M258 - Plankart nr. 9

M258 - Plankart nr. 10

M258 - Plankart nr. 11

M258 - Plankart nr. 12

M258 - Planbeskrivelse

M258 - Planbestemmelser

Konsekvensutredning

Miljøoppfølgingsprogram

NB! For endelig godkjent reguleringsplan for Moss kommune, se kommunens nettsider.

 

Planprogram for reguleringsplanen

Juni 2014: Vedtatt planprogram - detaljregulering m/konsekvensutredning

 

Nyhetsbrev og brosjyrer

Nyhetsbrev sendes til alle på strekningen som er innenfor området som reguleres og til andre som måtte ønske det. Dersom du ønsker papirversjoner, kan du ta kontakt med prosjektet.

2018: Nyhetsbrev november

2018: Nyhetsbrev september

2018: Nyhetsbrev juni

2018: Nyhetsbrev april

2018: Nyhetsbrev januar

2017: Nyhetsbrev desember
2017: Nyhetsbrev september
2017: Nyhetsbrev juni
2017: Nyhetsbrev mars


2016: Nyhetsbrev desember
2016: Nyhetsbrev oktober
2016: Nyhetsbrev juni
2016: Nyhetsbrev mai
2016: Nyhetsbrev mars

2015: Nyhetsbrev desember
2015: Nyhetsbrev april

 

Foreløpige kart og tegninger

2016 Foreløpige tegninger juni
2016: Foreløpige tegninger februar


2015: Kart: Driftsfase/ferdig anlegg
2015: Foreløpige tegninger oktober 
2015: Prosess og framdrift 

Møter med grunneiere, åpne møter etc.

2016: Møte med Moss og Rygge (mai)
2016: Åpent møte Mosseskogen


2015: Møte med lokalpolitikere i Moss
2015: Åpent møte i Moss 26. august
2015: Møte med grunneiere i Rygge 19. mai
2015: Møte med grunneiere i Moss 29. april


Parallelloppdrag Moss

Jernbaneverket har i samarbeid med Rom Eiendom finansiert to parallelle oppdrag om by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon.

2015: Evalueringsrapport - parallelloppdrag Moss
2015: Prosjektbeskrivelse parallelloppdrag Moss
2015: Program for parallelloppdrag Moss


Nyttig informasjon

Grunneier møter Jernbaneverket
Slik bygges jernbanetunneler
Utbygging av Østfoldbanen
InterCity gjør Østlandet til ett arbeidsmarked
Jernbanemagasinet (april 2016): Moss - en ny by

Jernbanemagasinet (mars 2018): Moss får ny jernbanestasjon og 5000 nye boliger

 

Filmer

2019:

Oversiktsfilm SMS 6

OVersiktsfilm fjellskjæring Sandbukta

Riveentreprise SMS 6. Kakeavslutning.mp4

2019.07. Moss stasjon. Sommerbrudd.mp4

Åpningsmarkering hovedarbeid - Mossetunnelen. 28.11