Her jobber vi nå

Hold deg oppdatert på våre pågående arbeider med hensyn til trafikk og anleggsvirksomhet.

Uke 24:

 

Les mer om prosjektet og Covid-19.

 

 

Hold deg oppdatert:

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra prosjektet, vennligst registrer deg her: moss_utbygging@banenor.no. Prosjektet sender ut 6-10 nyhetsbrev per år.

 

Bli med å følge tunnelarbeidene

Klikk  her  for å se på kartet hvor tunnelarbeidene er kommet i Moss og for å abonnere på sms varsling.

Dersom du ønsker å vite når sprengningene skal skje gjennom sms-varsling eller å følge med på kartet hvor vi arbeider, anbefaler vi å abonnere på varslingstjenesten på Nabovarsling.no. Gå inn på Nabovarsling.no/intercity-sms.  Den er gratis.

 

 

Anleggsarbeider:

Verket:

 • Ordinær tunneldrift. For mer info, se punkt om "Støy/Vibrasjoner ved tunneldrift"
 • Prosjektet nådde en milepel den 10. mars med gjennomslag i Sandbukta.

 

Moss sentrum:

Her er oppdatert kart for myke trafikanter i Moss sentrum.

Nordre del av Høienhaldgata (mot riksvei 19/Vogts gate) er åpnet for biltrafikk. Vi tar forbehold om stengning på kort varsel dersom anleggstrafikken/anleggsaktiviteten krever det.

Kransen/Fjordveien/Værlegata:  Det er en pause på hovedarbeidene i Kransen-området mens man forbereder og gjennomfører risikoanalyser, gitt den nye informasjonen om områdestabilitet. Det kan forekomme vedlikeholds- og overflatearbeider og kan være gravemaskiner i gang på anlegget. Det foretas grunnboringer og innstallering av geotekniske instrumenter.

 • Vi gjør oppmerksom på at øvre del av Nyquists gate er omlagt for gående.
 • Den østlige undergangen for gående på Kransen, under riksveg 19, er stengt for gjennomgang. Vi oppfordrer syklende og gående til å følge skilt og benytte den vestlige undergangen. 
 • Inn- og utkjøring til Høienhaldgata fra Vogts gt. /RV19 er midlertidig åpnet for biltrafikk.   

 

Wulfsbergs gate: Det gjennomføres anleggsarbeider på Circle K-tomten med grunnstabilisering. Vi setter jetpeler som skal styrke jordmassene der hvor vi passerer med tunnelarbeidene. Arbeidstiden er fra 07.00 – 19.00, mandag til lørdag (støyende arbeider), med rens av utstyr frem til 22.00 (ikke støyende aktivitet). Det er trangt i området og vi ber gående trafikanter benytte gangtunnel og vise varsomhet.

 

Carlberg:

 • Vi gjør oppmerksom på at det er midlertidig omkjøring på gårdsveien fra Larkollveien til Carlberg Gaard pga anleggsarbeider. Vi oppfordrer turgåere til å velge alternative ruter på grunn av midlertidig anleggstrafikk på deler av gårdsveien. 
 • Det foretas fjerning av injeksjonsmasse fra tunnelarbeidene på enkelte steder i Carlbergskogen
 • Diverse anleggsarbeider, bl.a. grunnstabilisering med kalksementpeling.
 • Det er pause i spuntingen.
 • Etablering av midlertidig veier, som senere vil legge til rette for byggeaktiviteten. Brukerne av Carlberg Gaard kan oppleve noen mindre forstyrrelser med trafikken av lastebilene.

 

Dagsone: 

 • Ordinær arbeidstid på anlegget er mandag-fredag kl. 06-22.00. Lørdag kl. 06.00-17.00. Ikke støyende arbeider i perioden kl. 06.00-07.00.
 • Kalksementspelilng er mandag-fredag kl. 07-22.00.

 

 

Tunnel:

Ordinær tunneldrift. For mer info, se punkt om "Støy/Vibrasjoner ved tunneldrift".

 

Ekholt:

 • Det gjennomføres tekniske installasjoner i Ringveien og ved Kallum jordet på Ekholt, der vi har etablert injeksjonsbrønner.
 • Carlbergtunnelen drives under Ekholt-området, og vi oppfordre alle i området til å abonnere på varslingstjenesten og følge fremdriften på kartet. Rømningstunnelen ble feridg forrige uke. Nå vil det sprenges ut en liten lagerhall for tekniske installasjoner helt i enden av tunnelen. Dette beregnes å ta ca. to uker.
 • Det kan forekomme injeksjonsmasse i overflaten i forbindelse med tunneldrivingen. Vennligs ta kontakt med oss om du oppdager dette på dine eiendom.

 

Larkollveien og Dilling:

 • Diverse anleggsarbeider, blant annet etablering av tilkomst- og anleggsveier, rydding av vegetasjon, trefelling ved Dillingveien, fjerning og oppbevaring av toppjord samt drenering ved Kurefjordenveien.
 • Det utføres anleggsarbeider lang Larkollveien / Kirkeveien.

 

Våler:

Diverse anleggstrafikk til og fra Våler Industripark i forbindelse med betongblandeanlegg, som skal levere betong til prosjektet.

 

 

Hold deg oppdatert:

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra prosjektet, vennligst registrer deg her: moss_utbygging@banenor.no. Prosjektet sender ut 6-10 nyhetsbrev per år.

Dersom du ønsker å vite når sprengningene skal skje gjennom sms-varsling eller å følge med på kartet hvor vi arbeider, anbefaler vi å abonnere på varslingstjenesten på Nabovarsling.no. Gå inn på Nabovarsling.no/intercity-sms.

Denne videoen gir et innblikk i hvilke områder vi har aktivitet og hva slags arbeid som gjennomføres ved våre anleggsområder i Moss.

 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med utbyggingsprosjektet:

 • Vakttelefoner: Bane NOR har nabovakttelefon: 400 27 579. Den er bemannet mandag-fredag kl. 08.00-21.00 og lørdag-søndag kl. 08.00-19.00. For driftsrelaterte henvendelser som haster utenom disse tidene henviser vi til MossIAs døgnbemannede vakttelefon: 482 16 451.

Støy/Vibrasjoner ved tunneldrift:

Vi bygger for tiden tunneler på Verket og Carlberg. Tunneldrivingen består av følgende prosesser som repeteres:

  • Boring
  • Sprengning
  • Uttak av sprengstein
  • Fjellsikring (boring, betongsprøyting og injeksjon).

Ordinær arbeidstid for tunneldrivingen på Carlberg og Verket, inne i tunnel er:

  • Mandag - torsdag kl. 06.00 – 02.00
  • Fredag kl. 06.00 – 22.00
  • Lørdag kl. 06.00 – 19.00

Tunneldrivingen  vil av og til vare litt utover ordinær arbeidstid, men aldri utover tillatt arbeidstid for støyende arbeider. Dette gjelder kun i tilfeller der arbeider avsluttes, som ikke kan utsettes.

Støyende arbeider er begrenset til tidsperioden kl. 07.00 – 23.00.

Anleggsaktivitet som ikke støyer, som f.eks. betongsprøyting eller injeksjon inne i tunnelen, kan forekomme også utenfor ordinær arbeidstid.

 • Steintransport vil foregå i tidsrommet kl. 07.00-23.00, men i all hovedsak i tidsrommet kl. 07.00-19.00.
 • Betongbiler kan kjøre inn og ut av tunnelen gjennom hele døgnet.

For informasjon om sprengningstider og kart over hvor langt vi har kommet, se http://www.nabovarsling.no/intercity-sms

 

NB! Les vår brosjyre for tunnelnaboer: "Når det skal sprenges i nabolaget". 

Dersom du plages av støy du mistenker stammer fra våre arbeider, kontakt oss på moss_utbygging@banenor.no. Meld ifra om din adresse, type støy (hva du tror det er og hvor det kommer fra) samt tidspunkt. Da vil vi sjekke opp hva støykilden har vært og om det er mulig å iverksette tiltak.

 

Ved mistanke om skade på eiendom som skyldes vår anleggsaktivitet

Bruk av drone i Bane NORs utbyggingsprosjekter

Vær trygg og sikker i trafikken

Din sikkerhet langs veien er vår høyeste prioritet. Derfor jobber vi i Bane NOR tett sammen med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Moss kommune for å legge til rette for en sikker og smidig anleggsgjennomføring. Vi setter inn ekstra trafikkvakter i Osloveien ved skolestart, for å bidra til trygg ferdsel for skoleelever.

De som arbeider med jernbaneutbyggingen for Bane NOR har fått sikkerhetsopplæring for å ivareta HMS (helse, miljø og sikkerhet), men din sikkerhet er også ditt eget ansvar. Hjelp oss med å holde deg trygg!

Vennligst følg disse rådene:

 1. Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!
 2. Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!
 3. Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!
 4. Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!
 5. Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
 6. Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

Denne videoen fra Statens vegvesen gir en god indikasjon på hvor vanskelig det kan være for en sjåfør å se myke trafikanter. Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser).