Her jobber vi nå

Hold deg oppdatert på våre pågående arbeider med hensyn til trafikk og anleggsvirksomhet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

August (Uke 31-34)

Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med utbyggingsprosjektet, henviser vi til vår nabokontakt.

 

 

Les mer om prosjektet og Covid-19.

 

Nedenfor har vi en oversikt over planlagte arbeider ut juli. Vi tar forbehold om endringer i arbeidsplaner.

 

Verket:

 • Ordinær tunneldrift 

 

Moss sentrum:

Moss stasjon: Det er stans i togtrafikken i perioden 27. juni – 9. august. Vy tilbyr alternativ transport med buss for tog i perioden. Vys busser benytter parkeringsarealene øst for Moss stasjon, slik at deres busser holdes atskilt fra lokalbussene.

Kransen/Fjordveien/Værlegata: MossIA utfører diverse arbeider i området Kransen/Værlegata, hovedsakelig grunnstabilisering. Ytre ramme for arbeidstiden med støyende arbeider er kl. 07-23 mandag-fredag. Arbeidene vil som regel være avsluttet kl. 22. Lørdagsjobbing kan forekomme, i tidsrommet kl. 07-19.

 

Carlberg:

 • Ordinær tunneldrift.

 

Dilling-Såstad:

 • Diverse anleggsarbeider langs jernbanetraseen. 

 

Hold deg oppdatert:

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra prosjektet, vennligst registrer deg her: moss_utbygging@banenor.no. Prosjektet sender ut 6-10 nyhetsbrev per år.

Dersom du ønsker å vite når sprengningene skal skje gjennom sms varsling eller å følge med på kartet hvor vi arbeider, anbefaler vi å abonnere på varslingstjenesten på Nabovarsling.no. Gå inn på Nabovarsling.no/intercity-sms.

Denne videoen gir et innblikk i hvilke områder vi har aktivitet og hva slags arbeid som gjennomføres ved våre anleggsområder i Moss.

 

 

Støy/Vibrasjoner ved tunneldrift:

Vi bygger for tiden tunneler på Verket og Carlberg. Tunneldrivingen består av følgende prosesser som repeteres:

  • Boring
  • Sprengning
  • Uttak av sprengstein
  • Fjellsikring (boring, betongsprøyting og injeksjon).

Ordinær arbeidstid for tunneldrivingen på Carlberg og Verket er:

  • Mandag - torsdag kl. 06.00 – 02.00
  • Fredag kl. 06.00 – 22.00
  • Lørdag kl. 06.00 – 16.00

Tunneldrivingen  vil av og til vare litt utover ordinær arbeidstid, men aldri utover tillatt arbeidstid for støyende arbeider. Dette gjelder kun i tilfeller der arbeider avsluttes, som ikke kan utsettes.

Støyende arbeider er begrenset til tidsperioden kl. 07.00 – 23.00.

Anleggsaktivitet som ikke støyer, som f.eks. betongsprøyting eller injeksjon inne i tunnelen, kan forekomme også utenfor ordinær arbeidstid.

 • Steintransport vil foregå i tidsrommet kl. 07.00-23.00, men i all hovedsak i tidsrommet kl. 07.00-19.00.
 • Betongbiler kan kjøre inn og ut av tunnelen gjennom hele døgnet.

For informasjon om sprengningstider og kart over hvor langt vi har kommet, se http://www.nabovarsling.no/intercity-sms

 

NB! Les vår brosjyre for tunnelnaboer: "Når det skal sprenges i nabolaget". 

Dersom du plages av støy du mistenker stammer fra våre arbeider, kontakt oss på moss_utbygging@banenor.no. Meld ifra om din adresse, type støy (hva du tror det er og hvor det kommer fra) samt tidspunkt. Da vil vi sjekke opp hva støykilden har vært og om det er mulig å iverksette tiltak.

 

 

Vær trygg og sikker i trafikken

Din sikkerhet langs veien er vår høyeste prioritet. Derfor jobber vi i Bane NOR tett sammen med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Moss kommune for å legge til rette for en sikker og smidig anleggsgjennomføring.

De som arbeider med jernbaneutbyggingen for Bane NOR har fått sikkerhetsopplæring for å ivareta HMS (helse, miljø og sikkerhet), men din sikkerhet er også ditt eget ansvar. Hjelp oss med å holde deg trygg!

Vennligst følg disse rådene:

 1. Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!
 2. Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!
 3. Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!
 4. Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!
 5. Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
 6. Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

Denne videoen fra Statens vegvesen gir en god indikasjon på hvor vanskelig det kan være for en sjåfør å se myke trafikanter. Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser).