Her jobber vi nå

Hold deg oppdatert på våre pågående arbeider med hensyn til trafikk og anleggsvirksomhet.

9. desember - 14. desember  (uke 50)

 

Trafikkinfo for bilister:

 

Trafikkinfo for gående:

 • Carlbergveien: I forbindelse med forberedelser til oppstart av inngjerding og bygging av sti rundt anleggsområdet vil det kunne forekomme noe gravearbeid, transport, etc. Veien vil holdes åpen for ferdsel, men vi vil sørge for nødvendig avsperring. 
   

 

Prosjektrelatert trafikk:

 • Verket: Det vil være noe trafikk til og fra riggområdet på Verket i anledning arbeider med forskjæring til rømningstunnelen.  
 • Carlberg: Det vil være noe trafikk til/fra Carlberg gård i forbindelse med inngjerding av anleggsområder. Dette skjer via Larkollveien. 

 

Støy/Vibrasjoner:

 • Verket: Det vil foregå diverse anleggsarbeider, herunder også boring, pigging og sprengning ved vårt riggområde på Verket. Her etableres for tiden en rømningstunnel. 
 • Kransen/Nyquistbyen: Det vil være noe inngjerding av anleggs- og lagerområder denne uken. Arbeidet er ikke støyende, og bærer mer preg av rolig anleggsaktivitet.
 • Carlberg: Inngjerding av anleggsområde for etablering av ny gangsti samt noen mindre gravearbeider. Dette er imidlertid å betegne som lite støyende arbeid. 

Les vår brosjyre for tunnelnaboer: "Når det skal sprenges i nabolaget". 

 

Dersom du plages av støy du mistenker stammer fra våre arbeider, kontakt oss på moss_utbygging@banenor.no. Meld ifra om din adresse, type støy (hva du tror det er og hvor det kommer fra) samt tidspunkt. Da vil vi sjekke opp hva støykilden har vært og om det er mulig å iverksette tiltak.

 

Støv:

 • Verket: Det vil være noe boring og små sprengninggssalver ved forskjæring til rømningstunnel på Verket. Det vil ikke være snakk om sjenerende støvmengder i forbindelse med dette arbeidet. 

 

NB! Oversikten er å anse som veiledende, basert på aktiviteter som er innrapportert til webansvarlig i prosjektet.

 

Vær trygg og sikker i trafikken

Din sikkerhet langs veien er vår høyeste prioritet. Derfor jobber vi i Bane NOR tett sammen med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Moss kommune for å legge til rette for en sikker og smidig anleggsgjennomføring.

De som arbeider med jernbaneutbyggingen for Bane NOR har fått mye sikkerhetsopplæring for å ivareta HMS (helse, miljø og sikkerhet), men din sikkerhet er også ditt eget ansvar. Hjelp oss med å holde deg trygg!

Vennligst følg disse rådene:

 1. Se deg for i trafikken!
 2. Følg skiltingen! Hold deg til gangvei eller sykkelsti som er trygg!
 3. Prøv å få øyekontakt med sjåfør, så vet du at du blir sett! 
 4. Vær ekstra oppmersom på blindsoner der sjåføren ikke klarer å se deg!

Denne videoen fra Statens vegvesen gir en god indikasjon på hvor vanskelig det kan være for en sjåfør å se myke trafikanter. Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser). 

 

Kontaktinfo:

Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med utbyggingsprosjektet, henviser vi til vår nabokontakt.