Her jobber vi nå

Hold deg oppdatert på våre pågående arbeider med hensyn til trafikk og anleggsvirksomhet.

Uke 3:

Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med utbyggingsprosjektet:

 • Vakttelefoner: Bane NOR har nabovakttelefon: 400 27 579. Den er bemannet mandag-fredag kl. 08.00-21.00 og lørdag-søndag kl. 08.00-19.00. For driftsrelaterte henvendelser som haster utenom disse tidene henviser vi til MossIAs døgnbemannede vakttelefon: 482 16 451.

Les mer om prosjektet og Covid-19.

 

Hold deg oppdatert:

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra prosjektet, vennligst registrer deg her: moss_utbygging@banenor.no. Prosjektet sender ut 6-10 nyhetsbrev per år.

 

Bli med å følge tunnelarbeidene

Klikk  her  for å se på kartet hvor tunnelarbeidene er kommet i Moss og for å abonnere på sms varsling.

Dersom du ønsker å vite når sprengningene skal skje gjennom sms-varsling eller å følge med på kartet hvor vi arbeider, anbefaler vi å abonnere på varslingstjenesten på Nabovarsling.no. Gå inn på Nabovarsling.no/intercity-sms.  Den er gratis.

Denne videoen gir et innblikk i hvilke områder vi har aktivitet og hva slags arbeid som gjennomføres ved våre anleggsområder i Moss.

 

Anleggsarbeider:

Verket:

 • Ordinær tunneldrift. For mer info, se punkt om "Støy/Vibrasjoner ved tunneldrift"

 

Moss sentrum:

Her er oppdatert kart for myke trafikanter i Moss sentrum.

Vi gjør oppmerksom på at nordre del av Høienhaldgata (mot riksvei 19/Vogts gate) er stengt for biltrafikk en periode fremover. Det er åpnet for gående inntil videre, men vi tar forbehold om stengning på kort varsel dersom anleggstrafikken krever det.

 

Kransen/Fjordveien/Værlegata: MossIA utfører diverse arbeider i området Kransen/Værlegata. Arbeidene består av grunnstabilisering med høye borerigger som utfører jetinjisering.

 • Den østlige undergangen for gående på Kransen, under riksveg 19, er stengt for gjennomgang. Vi oppfordrer syklende og gående til å følge skilt og benytte den vestlige undergangen. 
 • Inn- og utkjøring til Høienhaldgata fra Vogts gt. /RV19 er stengt for all biltrafikk. Omkjøring er skiltet. Veien er midlertidig åpen for gående. Åraken til stengingen av veien er midlertidig flytting av Nyquistgården og videre arbeider med grunnstabilisering.   

 

Ytre ramme for arbeidstiden med støyende arbeider er kl. 07-23 mandag-fredag. Lørdag kl. 07-19.00. I perioden kl. 19-22 er det rengjøring av maskiner for jetinjisering.

Aktivt støyvarsel uke 1-8 i 2021.

 

Wulfsbergsgate: Grunnarbeider inne på avsperret anleggsområde. Redusert fremkommelighet i området. Vi oppfordrer alle bilister til å kjøre varsomt og følge skilting.

 

Carlberg:

 • Diverse anleggsarbeider, forberedende arbeider i forbindelse med kommende spunting, etablering av grøfter og rigging av lys. Det kan forekomme noe mindre sprengningsarbeider i forbindelse med grøfting.
 • Etablering av midlertidig veier, som senere vil legge til rette for byggeaktiviten. Brukerne av Carlberg Gaard kan oppleve noen mindre forstyrrelser med trafikken av lastebilene.

 

Dagsone: 

 • Ordinær arbeidstid på anlegget er mandag-fredag kl. 06-22.00. Lørdag kl. 06.00-17.00. Ikke støyende arbeider i perioden kl. 06.00-07.00.

Tunnel:

Ordinær tunneldrift. For mer info, se punkt om "Støy/Vibrasjoner ved tunneldrift".

 

Ekholt:

 • Det gjennomføres grunnboring med etablering av injeksjonsbrønn og poretrykksmåler på enkelte lokasjoner i Ekholt-området.

 

Larkollveien:

 • Diverse anleggsarbeider, blant annet etablering av tilkomst- og anleggsveier.

 

Dilling-Såstad:

 • Diverse anleggsarbeider langs jernbanetraseen med grøfting, etablering av tilkomst- og anleggsveier samt jordbevaring.

 

Våler:

Diverse anleggstrafikk til og fra Våler Industripark i forbindelse med betongblandeanlegg, som skal levere betong til prosjektet.

 

 

Hold deg oppdatert:

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra prosjektet, vennligst registrer deg her: moss_utbygging@banenor.no. Prosjektet sender ut 6-10 nyhetsbrev per år.

Dersom du ønsker å vite når sprengningene skal skje gjennom sms-varsling eller å følge med på kartet hvor vi arbeider, anbefaler vi å abonnere på varslingstjenesten på Nabovarsling.no. Gå inn på Nabovarsling.no/intercity-sms.

Denne videoen gir et innblikk i hvilke områder vi har aktivitet og hva slags arbeid som gjennomføres ved våre anleggsområder i Moss.

 

 

Støy/Vibrasjoner ved tunneldrift:

Vi bygger for tiden tunneler på Verket og Carlberg. Tunneldrivingen består av følgende prosesser som repeteres:

  • Boring
  • Sprengning
  • Uttak av sprengstein
  • Fjellsikring (boring, betongsprøyting og injeksjon).

Ordinær arbeidstid for tunneldrivingen på Carlberg og Verket, inne i tunnel er:

  • Mandag - torsdag kl. 06.00 – 02.00
  • Fredag kl. 06.00 – 22.00
  • Lørdag kl. 06.00 – 19.00

Tunneldrivingen  vil av og til vare litt utover ordinær arbeidstid, men aldri utover tillatt arbeidstid for støyende arbeider. Dette gjelder kun i tilfeller der arbeider avsluttes, som ikke kan utsettes.

Støyende arbeider er begrenset til tidsperioden kl. 07.00 – 23.00.

Anleggsaktivitet som ikke støyer, som f.eks. betongsprøyting eller injeksjon inne i tunnelen, kan forekomme også utenfor ordinær arbeidstid.

 • Steintransport vil foregå i tidsrommet kl. 07.00-23.00, men i all hovedsak i tidsrommet kl. 07.00-19.00.
 • Betongbiler kan kjøre inn og ut av tunnelen gjennom hele døgnet.

For informasjon om sprengningstider og kart over hvor langt vi har kommet, se http://www.nabovarsling.no/intercity-sms

 

NB! Les vår brosjyre for tunnelnaboer: "Når det skal sprenges i nabolaget". 

Dersom du plages av støy du mistenker stammer fra våre arbeider, kontakt oss på moss_utbygging@banenor.no. Meld ifra om din adresse, type støy (hva du tror det er og hvor det kommer fra) samt tidspunkt. Da vil vi sjekke opp hva støykilden har vært og om det er mulig å iverksette tiltak.

 

 

Vær trygg og sikker i trafikken

Din sikkerhet langs veien er vår høyeste prioritet. Derfor jobber vi i Bane NOR tett sammen med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Moss kommune for å legge til rette for en sikker og smidig anleggsgjennomføring. Vi setter inn ekstra trafikkvakter i Osloveien ved skolestart, for å bidra til trygg ferdsel for skoleelever.

De som arbeider med jernbaneutbyggingen for Bane NOR har fått sikkerhetsopplæring for å ivareta HMS (helse, miljø og sikkerhet), men din sikkerhet er også ditt eget ansvar. Hjelp oss med å holde deg trygg!

Vennligst følg disse rådene:

 1. Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!
 2. Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!
 3. Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!
 4. Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!
 5. Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
 6. Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

Denne videoen fra Statens vegvesen gir en god indikasjon på hvor vanskelig det kan være for en sjåfør å se myke trafikanter. Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser).