Sandbukta–Moss–Såstad

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter.

Forberedende arbeider startet høsten 2017. Byggestart for hovedarbeidene var 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. 

Planlegging
10
km
Nytt dobbeltspor
30
min
Ny reisetid Moss-Oslo
2019
år
Byggestart
2025
år
Prosjektet ferdigstilt
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2016
2017
2019
2024
2025
  • Reguleringsplan sendt til høring i 2016
  • Forberedende arbeider høsten 2017
  • Byggestart hovedarbeider planlagt 2019
  • Planlagt togtrafikk i 2024.
  • 10 km dobbeltspor ferdig