Kolbotn stasjon

Bane NOR skal oppgradere Kolbotn stasjon, både for å tilpasse den til fremtidens togtrafikk, og for å gjøre den sikrere og mer brukervennlig. Plattformene skal forlenges for å kunne brukes av doble togsett, og antall spor skal ned fra tre til to.

Det har tidligere vært diskutert å flytte Kolbotn stasjon, men Bane NOR og Nordre Follo kommune har blitt enige om å bevare dagens plassering.

Arbeidet med stasjonsområdet inngår i kommunens arbeid med ny sentrumsplan.