Togparkering Lillehammer

På Hove ca. tre kilometer nord for Lillehammer planlegger Bane NOR et nytt område for parkering (hensetting) av tog. Totalt blir det åtte spor med plass til 16 togsett.

Prosjektet er viktig for å gjøre det mulig med flere avganger på søndre del av Dovrebanen i fremtiden. Bane NOR jobber med sikte på byggestart i løpet av 2023, slik at sporene står ferdige sommeren 2025.

8
Antall spor
16
Antall togsett som får plass
2023
år
Byggestart
2025
år
Ferdig bygd
InterCity
Del av InterCity- satsingen