En grønnere byggeplass

På Hove ved Lillehammer er byggingen av et nytt sporområde for parkering av tog nå i full gang. Dette er en viktig forutsetning for å styrke jernbanen som en bærekraftig transportløsning i årene som kommer. I mellomtiden er grønne valg et stikkord også i anleggshverdagen.

  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Dovrebanen
  • Togparkering Lillehammer

Publisert: 29. februar 2024 klokken 14:28

Personene står i vernetøy foran det store bygget, hvor tre av veggene er demontert.

Flyttes bit for bit: Elisabeth Haukaas Bjerke og Jo Sandum fra GLØR (t.v.) overtar et næringsbygg som er innløst på Hove fra Morten Berg-Solbakken i Bane NOR og Svein Harald Liodden fra Gjerdalen Entreprenør. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

– Bransjen har et stort ansvar for når det kommer til klimaavtrykk og bærekraft. Dette må vi ta inn over oss og begynne å gjøre noe med. Det koster penger, men gjennom riktige valg kan vi få en mer miljøvennlig byggeplass, sier prosjektleder Morten Berg-Solbakken i Bane NOR.

– Skal vi nå bærekraftmålene må det skje mye framover. I vår kontrakt bestemte oss for å ha fokus på ombruk og et grønnere anlegg, men det er fortsatt et stykke igjen en helt fossilfri byggeplass, sier Berg-Solbakken.

For prosjektet på Hove har Bane NOR inngått kontrakt om en totalentreprise med entreprenøren Baneservice AS, som har med seg gode samarbeidspartnere i Multiconsult og Gjerdalen Entreprenør.

– I kontrakten er det satt tydelige miljøkrav, og dette er viktig også for Baneservice. Vi har gjort mange grep for å få produksjonen vår mer miljøvennlig, og sammen med byggherre skal vi gjøre vårt for å redusere utslipp og det totale klimaavtrykket i prosjektet. Vi har selv også i det siste gjort store investeringer for en grønnere maskinpark, sier prosjektleder i Baneservice, Ole Christian Rognlien.

Elektrisk

– Investeringer i nye og mer miljøvennlige maskiner er ett av de områdene vi virkelig kan gjøre en forskjell ved å få ned utslippene våre, samtidig som vi velger teknologi som vil understøtte effektivt og lønnsom drift også i fremtiden, påpeker Rognlien.

Kontrakten med Baneservice sier at minst 25 prosent av arbeidet med ikke-skinnegående anleggsmaskiner skal utføres med elektrisk utstyr. Entreprenøren får en bonus dersom andelen ender over 40.

– Kravet er avstemt med det framtidige strømforbruket, slik at vi kan benytte det permanente strømopplegget for området. I tillegg skal minst 80 prosent av personbiler tilknyttet anlegget være utslippsfrie, opplyser Morten Berg-Solbakken.

Svein Harald Liodden, prosjektleder hos underleverandøren Gjerdalen Entreprenør AS på Lillehammer, viser fram en nyinnkjøpt graver, en av flere elektriske maskiner som er satt i drift på anlegget i vinter. Perioder med streng kulde og vekslende temperaturer har satt teknologien på prøve, men han er ikke i tvil om at dette er fremtiden:

– Vi er stolte av å være med på dette grønne prosjektet som er i tråd med vårt bærekraftsmål om å redusere CO2 og tomgangskjøring, framholder han.

Gjenoppstår

Et stort næringsbygg som må vike for utbyggingen, viste seg å være godt egnet for demontering og gjenbruk. Det ble knyttet kontakt mellom entreprenør Gjerdalen og det lokale renovasjonsselskapet GLØR, som hadde behov for ny bygningsmasse ved sitt anlegg på Lillehammer.

– Vi skal utnytte så mye som nitti prosent av bygget som tas ned på Hove og i tillegg utvide grunnflaten noe. Bruken blir parkering for søppelbiler, samt verksted, industrivern og vaskehall, forteller driftssjef Jo Sandum i GLØR.

– Dette blir ikke veldig mye billigere enn å bygge helt nytt, men for oss er signaleffekten viktigst. Vi ønsker å vise at dette går an, supplerer renovasjonssjef Elisabeth Haukaas Bjerke og peker på veggplatene som tas ned:

– Ved riving på vanlig måte ville disse platene blitt deponert i ei fylling, med andre ord i bunnen av avfallspyramiden(├ąpnes i ny fane). Nå flytter vi dem isteden til toppen av pyramiden der vi ønsker at mest mulig skal havne, understreker hun.

Lagbilde av personer med verneutstyr og anleggsklær.

Sammen om et grønnere anlegg: F.v. Morten Berg-Solbakken, Bane NOR; Ole Christian Rognlien, Baneservice; Elisabeth Haukaas Bjerke, GLØR; Gunn P. Ødegaard, Multiconsult; Klara Marie Øien Sæverud og Gro Alsaker, begge Baneservice; Kjetil Walle og Svein Harald Liodden, begge Gjerdalen Entreprenør; Jo Sandum, GLØR. Olav Nordli, Bane NOR

Ombruk

På sporområder av den typen som nå bygges på Hove, skjer togbevegelsene i lav hastighet. Dette gjør prosjektet godt egnet for ombruk av sviller og spormateriell, kabler, kabelkanaler og så videre.

– Vi har samlet brukt materiell fra ulike kilder i Bane NOR.  Dette forutsetter at kvaliteten er riktig, med lang restlevetid.  Blant annet har vi sikret oss materiell som er benyttet i midlertidige faseomlegginger på store prosjekter., sier prosjektleder Morten Berg-Solbakken i Bane NOR.

På denne måten håper prosjektet å oppnå innsparinger på flere titalls millioner kroner, i tillegg til bedre bærekraft.

– Vi har møtt stor velvilje, men også noen utfordringer. For eksempel kan ombruk komme i konflikt med rammeavtaler for innkjøp av nytt utstyr, og regelverket må åpne for ombrukt materiell ved godkjenning av anlegget, forteller prosjektlederen.

Sertifisering

I likhet med andre store prosjekter i Bane NOR, skal Hove hensetting sertifiseres i henhold til Breeam Infrastructure. Dette er et verktøy for å dokumentere og fremme bærekraft for ulike typer infrastrukturprosjekter.

– Vi håper at dette vil hjelpe oss til å se flere muligheter for klimakutt og positive tiltak for miljøet. Nivået på sertifiseringen skal minimum være «good», mens «very good» utløser bonus for entreprenøren. Men nå ser det ut som vi kan sikte på «excellent», sier Morten Berg-Solbakken.

Ferdig i 2025

Prosjektet på Hove innebærer åtte parallelle spor med plass til 16 togsett av typen Flirt. Området kan også brukes av annet skinnegående materiell. På et slikt hensettingsområde står togene parkert når de ikke går i trafikk. Her blir det også gjort daglig vedlikehold av togene.

Flere parkeringsplasser for tog er nødvendig for på sikt å gjøre det mulig med flere avganger til og fra Lillehammer og på søndre del av Dovrebanen. Samtidig frigis arealer i Lillehammer sentrum hvor dagens hensettingsspor ligger.

Hove hensetting skal stå ferdig innen utgangen av 2025. Du kan lese mer på prosjektets nettside.

Personene i anleggsutstyr foran to gravemaskiner tilkoblet ladekabler.

Ladepause: Svein Harald Liodden fra Gjerdalen Entreprenør, Morten Berg-Solbakken fra Bane NOR og Ole Christian Rognlien fra Baneservice foran de elektriske gravemaskinene. Lunsjpausen utnyttes til lading. Foto: Olav Nordli, Bane NOR


Skrevet av:

  • Olav Nordli

Publisert: 29. februar 2024 klokken 14:28