Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen

Bane NOR har utarbeidet detaljplan for elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Det dreier seg om banestrekningene Trondheim-Steinkjer, Hell-Storlien og Stavne-Leangen. Planleggingen ble midlertidig stanset etter endt detaljplan i 2018. Ved en reetablering av prosjektet i begynnelsen av 2019 tar vi sikte på byggestart i 2020.

Planlegging
200
km
Total banestrekning som skal elektrifiseres
2023
år
Prosjekt avslutning
3
mrd.
Investering
2015
2016
2017
2023
  • Prosjektet starter
  • Januar: Sweco engasjeres som rådgiver
  • Anskaffelse leverandører for bygging
  • Norconsult valgt som rådgiver
  • Bygging starter - først strekningen Stavne-Leangen
  • Prosjekt avslutning