Trønder- og Meråkerbanen: Elektrifisering

I Bane NOR har vi nå startet arbeidet med å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen. Det betyr at banestrekningene Trondheim-Stjørdal, Hell-Riksgrensen og Stavne-Leangen kan ta i bruk miljøvennlige tog når elektrifiseringen er gjennomført innen utgangen av 2024. I tillegg til miljøgevinsten er nullutslippstog mer stillegående. Det blir også nyere og mer moderne tog, bedre komfort og større kapasitet både for person- og godstog. 

Elektrifisering av Meråkerbanen betyr en betydelig utvikling av forbindelsen mellom Norge og Sverige, både for personreiser og godstransport.

Bygging
2024
år
Prosjekt avslutning
2
mrd.
Investering
2020
2021
2024
  • Bane NOR får grønt lys for å gjennomføre elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.
  • Bygging starter
  • Prosjektet avsluttes