Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen

Bane NOR har fått klarsignal til å gjennomføre elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Det dreier seg om banestrekningene Trondheim-Stjørdal, Hell-Riksgrensen og Stavne-Leangen. Planleggingen ble midlertidig stanset etter endt detaljplan i 2018. Reetablering av prosjektet er i gang og vi tar sikte på byggestart i januar 2021.

Planlegging
2024
år
Prosjekt avslutning
2
mrd.
Investering
2020
2021
2024
  • Bane NOR får grønt lys for å gjennomføre elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.
  • Bygging starter
  • Prosjektet avsluttes