Trønder- og Meråkerbanen: Elektrifisering

I Bane NOR har vi nå fått klarsignal til å gjennomføre elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Det betyr at banestrekningene Trondheim-Stjørdal, Hell-Riksgrensen og Stavne-Leangen kan ta i bruk nye, moderne og mer miljøvennlige tog. Det blir bedre komfort og større kapasitet både for person- og godstog. Samtidig blir det enklere å benytte det svenske banenettet, både til omkjøring til andre steder i Norge, men også til resten av Norden. De første arbeidene starter opp vinteren 2021 og hele elektrifiseringen er planlagt avsluttet i 2024.

Planlegging
2024
år
Prosjekt avslutning
2
mrd.
Investering
2020
2021
2024
  • Bane NOR får grønt lys for å gjennomføre elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.
  • Bygging starter
  • Prosjektet avsluttes