Sikker ferdsel ved elektrisk jernbane

I praksis har det ingen betydning for ferdsel ved jernbanen om den er elektrisk eller ei. Retningslinjene du må forholde deg til er de samme uansett driftsform.

Jernbanen er arealeffektiv og klimavennlig

Transport står for 30 prosent av klimagassutslippene i Norge, og jernbanen er nesten utslippsfri. I tillegg er jernbanen også arealeffektiv. Selv om fremtidens biler og lastebiler driftes elektrisk, krever de mer plass på veien og mer areal til parkeringsplasser sammenlignet med tog.

Visste du at?

  • Ett godstog frakter det samme som 24 fullastede vogntog
  • Godstrafikk med lastebil bruker nesten seks ganger så mye energi som transport med godstog drevet med elektrisitet
  • Flytrafikken bruker sju ganger så mye energi som tog drevet av vannkraft
  • Et pendlertog kan frakte opptil 800 passasjerer, mens en elektrisk drevet bil i gjennomsnitt har 1,1 passasjer

Kjekt å vite om elektrisk jernbane

Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen gir ingen ending i forhold til dagens regler for ferdsel ved jernbanesporet. Det er uansett ulovlig både å ferdes i sporet og krysse jernbanesporet utenfor planoverganger.

Elektrifiseringen gjør også at jernbanen samtidig blir tilpasset og oppgradert for dagens moderne tog og med tilsvarende økt hastighet. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at de nye togene er mer stillegående og at skinnegangen på Meråkerbanen er oppgradert slik at togene ha kan høyere fart enn tidligere.

Dersom du har med lange redskaper, for eksempel en lang fiskestang, når du krysser jernbanesporet ved en planovergang, må du passe på at du ikke kommer i nærheten av ledningen som gir togene kjørestrøm. Den henger høyt oppe, hele fem meter, men det er farlig å komme bort i den. Inngrep nærmere enn 30 meter fra elektrifisert jernbane er søknadspliktig, og skogsmaskiner, lastebiler med heisekran og liknende må vare ekstra påpasselige.

Vil du lære mer om sikker ferdsel ved jernbanen?

Banorama

Det er trygt å reise med jernbanen, men det gjelder å være på den sikre siden. Lær hva du bør passe deg for og test kunnskapene dine her.

Myter om elektrisk jernbane

Myten om at skinnene er permanent strømsatte stemmer ikke. Det er kun strøm i skinnegangen der toget til enhver tid befinner seg. På Trønder- og Meråkerbanen går strømmen i ledningene som gir toget kjørestrøm. De er plassert høyt oppe i mastene langs skinnegangen. Her går strømmene her sin vei og magnetfeltene som oppstår opphever hverandre. Når anlegget er ferdig prosjektert, vil Bane NOR gjennomføre beregninger for kontrollere dette.

Det er heller ikke farlig å bo nært en elektrifisert jernbane. Bane NOR er underlagt både internasjonale og særnorske krav som gjelder for alle høyspenningsanlegg. Bane NOR er pålagt å gjennomføre vurderinger i forhold til magnetfelt og helse.

For fastboende er det langvarig eksponering Bane NOR skal verifisere at ikke kommer over tiltaks-grensen på 0,4 μT (spesifisert som gjennomsnittlig magnetfelt over ett år). Grenseverdiene for kortvarig eksponering er svart høye. Det er ikke mulig at jernbanens anlegg kan føre til overskridelse av disse verdiene lengre vekk fra en strømførende leder enn noen få cm.

Grønne spor i Trøndelag

Transport står for 30 prosent av klimagassutslippene i Norge, og jernbanen er nesten utslippsfri. I tillegg er jernbanen også arealeffektiv. Selv om fremtidens biler og lastebiler driftes elektrisk, krever de mer plass på veien og mer areal til parkeringsplasser sammenlignet med tog.

Det blir bedre komfort i togene og større kapasitet med nye tog. Når elektrifiseringen er gjennomført blir det også enda mer miljøvennlig å reise med tog i Trøndelag.

Jernbanen er fremtidsrettet og bærekraftig!