Trønder- og Meråkerbanene blir elektriske i 2025

Nå er det klart at Trønder- og Meråkerbanene ikke blir klare for elektriske tog før i desember 2025. Samtidig setter vi togtrafikken på Meråkerbanen på pause fra 15. august 2024 til 1. februar 2025 for å sikre en mer effektiv gjennomføring av arbeidet som gjenstår.

 • Meråkerbanen
 • Stavne - Leangenbanen
 • Nordlandsbanen
 • Fylker
 • Trøndelag
 • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen
 • Nyheter og aktuelt
 • Prosjektnyheter
 • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 8. juli 2024 klokken 13:39

Hell stasjon utstyres med master og annet utstyr som skal til for elektrisk togdrift.

Det blir ikke elektrisk togdrift på Hell stasjon før i slutten av 2025. Stasjonen har fått master og annet utstyr som skal til for elektrisk togdrift. Foto: Ole Martin Wold, Bane NOR

Ved å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanene legger vi til rette for mer miljøvennlige og moderne tog med større kapasitet, også for gods, samt sømløs overgang ved grensen til Sverige.  

Prosjektet har støtt på flere utfordringer i arbeidet med å elektrifisere 120 km med jernbane fra Trondheim til Stjørdal og videre til riksgrensen ved Storlien. Det er bakgrunnen for at banene først blir klare for elektrisk togdrift i 2025. 

Dagens tografikk kjøres som normalt fra 1. februar 2025 til ny ruteplan trer i kraft i desember 2025. 

Sammensatte årsaker til utsettelsen 

Det er sammensatte årsaker til at vi utsetter åpningen av elektrifiserte baner
  
-Vi har hatt utfordringer med stedvise ras og utglidninger på Meråkerbanen etter perioder med mye nedbør. Dette har medført at vi i perioder ikke har kunnet jobbe på banen, og det har vært nødvendig å gjenoppbygge banen før vi kunne fortsette med elektrifiseringen. Vi har også hatt utfordringer med knapphet på viktige fagressurser, blant annet på grunn av omprioriteringer etter ekstremværet «Hans» høsten 2023, sier utbyggingsdirektør Bettina Sandvin i Bane NOR 

Stenger Meråkerbanen for å jobbe mer effektivt  

Fra 15. august 2024 til 1. februar 2025 blir det buss for tog mellom Trondheim og Storlien når togtrafikken settes på pause på Meråkerbanen.  

-Samtidig som vi bygger kontaktledningsanlegget får Meråkerbanen et ansiktsløft med nødvendig vedlikehold. Vi bytter blant annet stikkrenner og skinner, gjør bruvedlikehold og rydder vegetasjon, sier Sandvin.  

Selv om det kan være utfordrende for reisende og naboer, sparer vi i det lange løp de reisende for flere små arbeidsperioder og naboer for flere netter med støy og uro, når vi nå kan jobbe uforstyrret i en lengre periode.  

Husk dette når det er buss for tog:   

For detaljer om alternativ transport, se: Entur, SJ Norges app eller hjemmeside for mer informasjon. 

 • Planlegg reisen din i appene eller på nettsidene til togselskapene eller Entur 
 • Bussen kan bruke andre stoppesteder enn det toget gjør 
 • Avgangs- og ankomsttider kan være annerledes enn du er vant til  
 • Reisen kan ta lengre tid med buss, og det tar tid å bytte mellom buss og tog
 • Det kjøres sommerruter på flere strekninger
 • Kjøp billett før du går om bord
 • Ta med en flaske vann om det er varmt
 • Følg gule skilt 

Ikke gå i sporet 

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i, eller i nærheten av jernbanespor og høgspenningsanlegg. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst. 

Her skal vi jobbe:  

Langs hele strekningen skal det foregå vegetasjonsrydding for bedre sikt, fjellsikring og vedlikeholdstiltak langs skinnene samtidig som det nye kontaktledningsanlegget bygges. Berørte naboer vil få varsel om støyende arbeid i forkant. 

 • Hell – Gudå: På denne strekningen skal vi bytte skinner og jobbe med planovergangen ved Børset. Vi skal også bytte ut Skjærva bru.  
 • Gudå stasjon: Arbeid med sporet inne på stasjonsområdet. Vi skal blant annet bytte spor, sporsperre og montere stillbukk. 
 • Gudå – Kopperå: Vi bytter stikkrenner for å unngå flom ved mye nedbør. Vi skal også bytte ut brua ved Klokkerhaugen. 
 • Kopperå stasjon: Her bytter vi blant annet ut en sporveksel og jobber med å montere bedre belysning 

Skrevet av

 • Trine Bratlie Evensen

Publisert: 8. juli 2024 klokken 13:39