Styret

Styret består av åtte medlemmer, inkludert styreleder.

Styreleder: Cato Hellesjø

Eiervalgte styremedlemmer:

Nestleder: Olaf Trygve Melbø

Styremedlem: Baard Haugen

Styremedlem: Adele Norman Pran

Styremedlem: Hildegunn Naas-Biblow

Styremedlem: Renate Larsen

De ansattes representanter:

Styremedlem: Bente Langeland Roheim

Styremedlem:Terje Wold

Observatør: Morten Fred Tannum

Observatør: Lars Øyvind Sannes


(Foto: Sporveien, Anne Mette Storvik, Thor Erik Skarpen)