Styret

Styret består av syv medlemmer, inkludert styreleder og nestleder.

Styreleder: Cato Hellesjø

Eiervalgte styremedlemmer:

Nestleder: Olaf Trygve Melbø

Styremedlem: Ane Rongen Breivega

Styremedlem: Baard Haugen

Styremedlem: Toril Nag

De ansattes representanter:

Styremedlem: Solbjørg Engeset

Styremedlem: Torfinn Håverstad

Observatør: Morten Lønnes

Observatør: Tor Egil Pålerud


(Foto: Sporveien, Anne Mette Storvik, Thor Erik Skarpen)