Styret

Styret består av åtte medlemmer, inkludert styreleder og nestleder.

F.v. Solbjørg Engeset, Ane Breivega, Olaf Melbø, Tor E. Pålerud, Jens Heiberg, Torfinn Håverstad, styreleder Siri Hatlen og Auke Lont. Toril Nag og Baard Haugen var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Ingvild Eikeland)

Styreleder: Siri Beate Hatlen

Eiervalgte styremedlemmer:

  • Nestleder: Olaf Trygve Melbø
  • Styremedlem: Auke Lont
  • Styremedlem: Toril Nag
  • Styremedlem: Baard Haugen
  • Styremedlem: Ane Rongen Breivega

De ansattes representanter:

  • Styremedlem: Tor Egil Pålerud
  • Styremedlem: Solbjørg Engeset
  • Observatør: Torfinn Håverstad
  • Observatør: Jens Heiberg