Terminaler

Her finner du informasjon om gods- og tømmerterminalene i Norge, inkludert terminaldrift og terminaltjenester.

Om tjenesten

Bane NOR skal som eier og driftsansvarlig for godsterminaler i Norge utvikle, forvalte og legge til rette for gode terminalløsninger. Målet er å sikre at jernbaneforetak, samlastere, vareeiere og transportører kan få oppfylt sine behov for terminaltjenester på en sikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig måte i forbindelse med godstransport.  
 
Gjennom fokus på sikkerhet, effektivitet, kostnadseffektivitet og strategisk knutepunktutvikling vil vi bidra til en økning av jernbanens andel av godsmarkedet. 

Alle som vil tilby sine tjenester på våre terminaler må ha en tilgangsavtale med oss før de kan levere sine tjenester til jernbaneforetakene. Avtalen er utformet på en slik måte at de beskriver hvilke fasiliteter det gis tilgang til, og hvilke krav som stilles til den som skal arbeide på terminalen. Dette sikrer at alle blir behandlet likt og må tilfredsstille de samme kriteriene før de kan levere sine terminaltjenester til kundene av terminalen.

Togselskap min side

Jobber du i et togselskap som har avtale med Bane NOR? Logg inn og finn nyttig informasjon. 

Deltjenester

Når kunden kommer til Bane NORs godsterminaler skal de oppleve et helhetlig produkt med enhetlige krav til utforming, kvalitet, logistikk, høflighet, respekt og andre elementer som kjennetegner en god bedriftskultur og merkevare. Terminalene skal være med på å bidra til at kunden velger å bruke jernbane som transportmiddel for godset også neste gang.

På terminalene vil det være ulike typer tjenester:

Network Statement

Network Statement er nettveiledningen til Bane NOR. Den sørger for at alle operatører på jernbanenettet får samme informasjon om infrastrukturen i Norge. 

Kontaktinformasjon

;