Terminaler

Vi skal som eier og driftsansvarlig for godsterminaler i Norge utvikle, forvalte og legge til rette for gode terminalløsninger. Her finner du informasjon om gods- og tømmerterminalene i Norge, inkludert terminaldrift og terminaltjenester.

På denne siden:

Om tjenesten

Gjennom fokus på sikkerhet, effektivitet, kostnadseffektivitet og strategisk knutepunktutvikling vil Bane NOR bidra til en økning av jernbanens andel av godsmarkedet. 

Våre terminaler har fokus på å sikre at jernbaneforetak, samlastere, vareeiere og transportører kan få oppfylt sine behov for terminaltjenester på en sikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig måte i forbindelse med godstransport.

Alle som vil tilby sine tjenester på våre terminaler må ha en tilgangsavtale med oss før de kan levere sine tjenester til jernbaneforetakene. Dette sikrer at alle blir behandlet likt og må tilfredsstille de samme kriteriene før de kan levere sine terminaltjenester til kundene av terminalen.

Togselskap min side

Jobber du i et togselskap som har avtale med Bane NOR? Logg inn og finn nyttig informasjon. 

Deltjenester

Når kunden kommer til Bane NORs godsterminaler skal de oppleve et helhetlig produkt med enhetlige krav til utforming, kvalitet, logistikk, høflighet, respekt og andre elementer som kjennetegner en god bedriftskultur og merkevare. Terminalene skal være med på å bidra til at kunden velger å bruke jernbane som transportmiddel for godset også neste gang.

På terminalene vil det være ulike typer tjenester

Network Statement

Network Statement er nettveiledningen til Bane NOR. Den sørger for at alle operatører på jernbanenettet får samme informasjon om infrastrukturen i Norge. 

Godstransport

Finn kontaktdetaljer og informasjon om tilbudet ved alle gods- og tømmerterminalene våre.

Kontaktinformasjon

;