Hvordan bli terminaloperatør?

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.

For å kunne erverve en driftstillatelse som leverandør av terminaltjenester må man tilfredsstille Bane NORs generelle og spesifikke krav på den enkelte terminal. Leverandører av terminaltjenester må i tillegg også kunne tilfredsstille krav til kompetanse og utstyr iht. godstogselskapets behov.

Leverandøren som ønsker å bli terminaloperatør må sende en skriftlig søknad med opplysninger om hvilke terminaler det søkes tilgangsavtale for. Søknaden skal bestå av et signert søknadsbrev som angir hvilke typer tjenester man ønsker å bli leverandør av, samt hvilke togselskap man har avtale med på den enkelte terminalen.

Kontakt oss