Godsterminaler

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. Her finner du kontaktdetaljer til og informasjon om alle godsterminalene våre.