Gardermobanen

Gardermobanen er 64 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er Norges første høyhastighetsbane og er knyttet sammen med Hovedbanen på flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen på Eidsvoll.

Gardermoen stasjon med et flytog på veg ut fra stasjonen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Gardermobanen ble bygget og åpnet i forbindelse med hovedflyplassutbyggingen på Gardermoen, 48 kilometer fra Oslo S. Banen ble bygget for å gi en rask forbindelse med høyhastighetstog mellom Oslo sentrum og flyplassen. Kjøretiden med direkte flytog fra Oslo S til Gardermoen er 19 minutter og banen tillater hastigheter på 210 kilometer i timen. Gardermobanen går gjennom den 14 kilometer lange Romeriksporten tunnel fram til Lillestrøm. Derfra følger den på flere strekninger Hovedbanen fram til Jessheim sør (Langeland), før den tar vestover til Oslo Lufthavn, Gardermoen. Banen går under flyplassen og terminalbygningene i en stor kulvert der også stasjonen er plassert. Videre nordover går banen gjennom Nannestad og Eidsvoll Verk fram til Eidsvoll.

Trafikk og standard

Gardermobanen var ved åpningen landets første strekning med tillatt hastighet på mer enn 160 kilometer i timen. Største tillatte hastighet er 210 kilometer i timen, noe som gjelder på det meste av banen. Gardermobanen har dobbeltspor fra Oslo S til Venjar ca fire kilometer sør for Eidsvoll. Banens trafikk domineres av flytogene og av raske intercity- og lokaltog. I tillegg går fjerntogene mellom Oslo og Trondheim over Gardermobanen. Banen brukes normalt ikke av godstog, med unntak av driftstofftogene som forsyner hovedflyplassen drivstoff til flytrafikken.
Oslo Lufthavn, Gardermoen har en rekordhøy andel av kollektivreisende til og fra flyplassen, noe som tilskrives den raske og effektive togforbindelsen med Oslo sentrum. Flytogene går minst hvert 20.minutt mellom Gardermoen og Drammen, det meste av dagen går det flytog hvert 10.minutt mellom Gardermoen og Oslo S. I tillegg går det raske lokaltog med endestasjon på Eidsvoll og intercitytog med endestasjon på Eidsvoll og Lillehammer hver halve time.
Gardermobanen vedlikeholdes med midler fra togselskapenes trafikkeringsavgift.

Muligheter

Flytrafikken over Oslo Lufthavn er økende og det bygges nå en Terminal 2 på flyplassen. I forbindelse med dette blir også Gardermoen stasjon bygget ut for å holde tritt med utviklingen og kunne ta mer trafikk. For jernbanens øvrige behov og den viktige forbindelsen nordover, skal strekningen fra Venjar til Eidsvoll bygges ut til dobbeltspor som en del av intercityutbyggingen på Østlandet. Prosjektet er med i Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023. Det nye sporet Venjar - Eidsvoll planlegges å få byggestart i 2018.

Se også:
Oslokorridoren, Lillehammer - Oslo S - Larvik i 2015
Prosjekter, stasjoner: Gardermoen stasjon

Fakta:
• Banelengde: 64 kilometer
• Stasjoner med persontrafikk: 3
• Elektrisk drift
• Persontrafikk (høyhastighetsbane)
• Dobbeltspor Oslo S – Venjar, 60 km

Gardermobanen ved Venjar sør for Eidsvoll der dobbeltsporet går over i enkeltspor. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>