Skøyen stasjon

Skøyen stasjon i Oslo ligger på Drammenbanen. Herfra kan du ta toget i retning store deler av Østlandet. En rekke lokaltog østfra snur på Skøyen.