Darbu stasjon

Darbu stasjon er en stasjon på Sørlandsbanen. Den ligger på Fiskum i Øvre Eiker. Herfra kan du ta toget i retning Kongsberg, Drammen, Oslo, Gardermoen og Eidsvoll.