Cowi ny rådgiver for Åkersvika-Hamar stasjon

Bane NOR har nå inngått kontrakt med COWI AS om prosjektering, teknisk rådgiving og prosjektstøtte for prosjektet Åkersvika - Hamar stasjon.

  • Dovrebanen
  • Planprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Utbygging av Hamar stasjon

Publisert: 13. mars 2023 klokken 12:38

Bane NOR og Cowi undertagner ny rågiveravtale

Kontraktsignering med Cowi. Prosjektdirektør Per Vilnes i Bane NOR og divisjonsdirektør Jesper Asferg i Cowi Foto: Gunnar Børseth/Bane NOR

- Vi er svært godt fornøyde med å få med oss COWI AS i det videre arbeidet med prosjektet for Åkersvika - Hamar stasjon. Cowi er en erfaren rådgiver som viser svært god forståelse for oppdraget, og hva som kreves for å gjennomføre et komplekst stasjonsprosjekt, sier prosjektdirektør Per Vilnes i Bane NOR.

Bane NOR planlegger nå fullføring av dobbeltsporet fra Åkersvika og helt inn til Hamar stasjon. Dagens Hamar stasjon blir ombygget til en ny og moderne stasjon med høy kapasitet for et økt gods- og persontogtilbud. Dagens sporområde blir omdannet til en 7 spors stasjon, og området på Mjøssiden kan dermed byutvikles i tråd med statlige føringer og i tråd med kommunens ønsker for god byutvikling.

Oppdraget gjelder for fasen for byggeplan som gjennomføres i 2023-2024 samt opsjon for oppfølging i byggeperioden 2025-2028/29. Oppfølging i byggeperioden er en opsjon siden prosjektet er avhengig av midler for å bygge.

Oppdraget omfatter prosjektering for byggeplan, konkurransegrunnlag for utførelsesentrepriser, bistand med ressurser og kompetanse til oppdragsgiverorganisasjonen. I tillegg er det opsjoner for bl.a. oppfølging i byggetiden, prosjektavslutning og detaljplan, samt byggeplan for nytt kontaktledningsnett (KL-AT) på strekningen Hamar-Jessnes. 

- Åkersvika - Hamar Stasjon er et tverrfaglig og komplekst prosjekt. Både under utbygging og ved prosjektslutt skal det lokale bomiljøet, trafikanter, reisende, miljøhensyn og vern av eksisterende stasjonsbygning ivaretas. Dette er et veldig spennende prosjekt, som vi gleder oss til å sette i gang med, sier Jesper Asferg, divisjonsdirektør for Transport og byutvikling i COWI.


Publisert: 13. mars 2023 klokken 12:38