Presentasjoner fra markedsmøtet

Nå er presentasjonen og oppsummeringen fra markedsmøtet 7. februar om kommende kontrakter for Bane NORs utbyggingsprosjekter i Hamarregionen tilgjengelig.

  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune
  • Prosjektnyheter
  • Utbygging av Hamar stasjon

Publisert: 24. januar 2024 klokken 10:05

Oppdatert: 14. februar 2024 klokken 13:00

Illustrasjonsbilde fra Åkersvika

Dagens jernbanebru i Åkersvika Foto: Bane NOR

Dette var den opprinnelige invitasjonen

Bane NOR inviterer entreprenører til informasjonsmøte om prosjektene ombygging av Hamar stasjon (HAST) og dobbeltsporprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika (KSÅ) onsdag 7. februar 2024, kl. 0915 til kl. 1200 i Schweigaards gate 33 i Oslo. Det er mulighet for å delta digitalt. 

Det er mulighet for mingling og kaffe fra kl. 0845.

Jernbanesatsingen er stor i regionen de kommende årene. En del av arbeidet er godt i gang, og Bane NOR har flere kommende konkurranser i disse prosjektene i 2024.

I dette møtet ønsker vi at markedet skal få innsikt i status og endringer for gjenstående kontrakter for dobbeltsporprosjektet fra Kleverud og over Åkersvika inn til Hamar. I tillegg ønsker vi at entreprenørene kan bli bedre kjent med den store satsingen knyttet til ombygging og ny stasjon på Hamar.

Følgende kontrakter vil bli presentert:

  • Jernbanetekniske entrepriser KSÅ – alle fag eksklusive signal
  • Underbyggingsentreprise SÅ-4 inklusive konstruksjoner
  • Entreprise for KL/AT+22kV - fra Jessnes til Åkersvika
  • Hovedentreprise Hamar stasjon – underbygning og jernbaneteknikk
  • Andre kommende kontrakter – for forberedende arbeider for Hamar stasjon

Påmelding via denne  påmeldingslenken(åpnes i ny fane) innen 5. februar

Ved spørsmål ta kontakt med morten.sigvardsen@banenor.no

Les mer om prosjektene 

Ombygging av Hamar stasjon
Dobbeltsporprosjektet  Kleverud-Sørli-Åkersvika

Kommende kontrakter 

https://www.banenor.no/leverandor/anskaffelser/Anskaffelsesplaner/  


Publisert: 24. januar 2024 klokken 10:05

Oppdatert: 14. februar 2024 klokken 13:00