Presenterte planen for togparkering på Barkåker

Torsdag 23. januar fortalte Bane NOR innbyggerne på Barkåker om hvor vi mener togparkeringen bør bygges. Har du synspunkter og innspill? Da ønsker vi en høringsuttalelse fra deg!

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Togparkering Tønsberg
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 24. januar 2020 klokken 10:15

Oppdatert: 17. september 2021 klokken 15:51

Den fjerde uka i 2020 handlet mye om togparkering på Barkåker. Mandag var Bane NOR til stede blant Tønsbergs politikere og presenterte kommundelplanen for togparkering. Der ble det forklart hvilket alternativ Bane NOR anbefaler og hvorfor. Torsdag gikk turen til Barkåker samfunnshus for å vise den samme presentasjonen, og svare på spørsmål fra innbyggerne i bygda.

Spente politikere
Under mandagens møte stilte politikerne flest spørsmål om Barkåker sør. Flere virket fornøyde med at dette alternativet ikke var Bane NORs foretrukne løsning. Noen av dem var også spente på hvordan planen ville bli mottatt av innbyggerne på Barkåker.

De fikk svar allerede dagen etter i Tønsbergs Blad. Da var leder av Barkåker vel, Vegard Tveit, intervjuet. Han mente at den anbefalte løsningen var den beste for Barkåker. Det virket som om dette var gjengs oppfatning også på folkemøtet, selv om noen av de frammøtte heller ønsker seg Barkåker sør-alternativet.

Send inn høringsuttalelse!
Nå ligger hele kommunedelplanen ute. Den består av mange rapporter som kan lastes ned og leses her. I tiden fram mot 4. mars kan alle som ønsker det sende oss en høringsuttalelse om planen og de utredede alternativene (Barkåker sør, Barkåker nord nordlig og Barkåker nord sørlig).

Bane NOR håper det kommer mange høringsuttalelser fra organisasjoner, næringsliv og innbyggere på Barkåker. Her finner du informasjon om hvor og hvordan du kan sende inn en høringsuttalelse.

Husk også vår åpne kontordag på Barkåker skole 5. februar fra klokka 15:00 til 19:00. Da kan du møte våre ansatte, stille oss spørsmål og slå av en prat om togparkering.


Publisert: 24. januar 2020 klokken 10:15

Oppdatert: 17. september 2021 klokken 15:51