Offentlig høring – togparkering i Tønsberg

Kommunedelplanen for togparkering i Tønsbergområdet er på høring fra 21. januar til 4. mars 2020. Her finner du informasjon om høringsperioden og om åpne møter der du treffer ansatte i Bane NOR.

 • Vestfoldbanen
 • Vestfold og Telemark
 • Togparkering Tønsberg
 • Prosjektnyheter
 • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 14. januar 2020 klokken 10:53

Oppdatert: 24. januar 2020 klokken 10:40

Bane NOR planlegger et anlegg for togparkering i Tønsberg-området. Det er nødvendig for å kunne kjøre flere togavganger på det framtidige dobbeltsporet i Vestfold.

Bakgrunnen er satsingen på en moderne jernbane. Utbygging av dobbeltspor og togparkering skal bidra til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet.

Nå starter høringsrunden
Fra 21. januar til 4. mars 2020 er kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt togparkeringsanlegg i Tønsberg kommune på offentlig høring. Det betyr at du kan lese hvor Bane NOR anbefaler å bygge anlegget for togparkering, og fortelle hva du mener om disse planene.

Bane NOR har vurdert tre alternativer for nytt togparkeringsanlegg:

 • Barkåker nord nordlig
 • Barkåker nord sørlig
 • Barkåker sør

Forslaget til kommunedelplan vil være tilgjengelig på følgende steder fra 21. januar 2020:

Åpen kontordag
Onsdag 5. februar kl. 15:00 – 19:00 arrangeres det åpen kontordag på Barkåker skole. Da kan du komme og snakke med oss, stille spørsmål og fortelle hva du mener om planene.

Slik sender du høringsuttalelse
Høringsuttalelser sendes på e-post til postmottak@banenor.no eller per post til Bane NOR, Postboks 2308 Hamar. Merk uttalelsen med saksnummer 201905284 og referanse «Hensetting i Tønsbergområdet – Offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning».

Frist for uttalelser er 4. mars 2020.

Spørsmål knyttet til planforslaget kan rettes til Bane NOR ved prosjekteringsleder Markus Vetrhus, markus.vetrhus@banenor.no.

Tips og råd
En høringsuttalelse kan inneholde:

 • Lokalkunnskap om de forskjellige områdene.
 • Innspill til utredningene og vurderingene.
 • Motforestillinger til de forskjellige alternativene

Vær gjerne kort og konsis!

 • Muntlige tilbakemeldinger anses ikke som en høringsuttalelse.
 • Husk at høringsuttalelser er offentlige dokumenter:
 • Innholdet må kunne tåle å bli lest av «mange».
 • Ikke skriv ting du ikke ønsker skal bli kjent for allmenheten.
 • Kun i unntakstilfeller blir høringsuttalelser unntatt offentlighet.

 

Klikk på lenken nedenfor så finner du alle rapportene som til sammen utgjør kommunedelplan for togparkering i Tønsbergområdet. Du finner også en kort rapport som forklarer Bane NORs anbefaling:


Publisert: 14. januar 2020 klokken 10:53

Oppdatert: 24. januar 2020 klokken 10:40