Grønt lys for planene om togparkering

Onsdag 22. mai ble planprogrammet for togparkering i Tønsberg enstemmig vedtatt av bystyret.

Publisert: 23. mai 2019 klokken 08:27

Oppdatert: 23. mai 2019 klokken 09:41

Bane NOR har foreslått å utrede to områder for fremtidig togparkering: Barkåker sør og Barkåker nord. Det sa politikerne enstemmig ja til onsdag kveld.

– Dette er en viktig sak. Skal vi få fire tog i timen til Tønsberg, må togparkeringen på plass. Bane NOR har gjort dette på en utmerket måte. Vi må få landet dette prosjektet til beste for både jernbanen og beboerne på Barkåker, sa Aps gruppeleder i bystyret, Per Martin Aamodt.

Et godt utgangspunkt
Venstres Britt Lillian Fevang er glad for at kollektivtrafikken skal få økt kapasitet.

– Dette er i bunn og grunn en gladsak, selv om det kan være litt utfordrende for oss som bor på Barkåker. Vi har fått et godt gjennomarbeidet planprogram, sa hun.

Det var også flere politikere som påpekte at det er viktig at Bane NOR tar hensyn til lokalmiljøet på Barkåker i den videre planleggingen.

Prosjekteringsleder Markus Vetrhus i Bane NOR var godt fornøyd med det enstemmige vedtaket.

– Vi er glade for at politikerne ser hvor viktig togparkering er for å styrke kollektivtilbudet. Den brede støtten fra bystyret er et svært godt utgangspunkt for den videre planleggingen, sier Vetrhus.

Søker etter det beste området
Nå starter arbeidet med kommunedelplan for Tønsberg togparkering og utredning av områdene Barkåker nord og Barkåker sør. Kun en mindre del av ett av disse områdene skal bygges ut.

– Vi starter planleggingen med to store arealer, og sikter oss inn på stadig mindre områder, for å finne den best egnede plassen, forklarer Vetrhus.

Prosjektet skal i størst mulig grad unngå dyrket mark, kulturminner, naturverdier, og negative konsekvenser for dyreliv, friluftsliv og dagens bebyggelse. I tillegg vil økonomi og jernbaneteknisk funksjonalitet spille en rolle i vurderingene som skal gjøres. Felles for alternativene er at anlegget må være tilknyttet det planlagte dobbeltsporet.

Avgrenser arealet til høsten
Bane NOR håper å kunne innsnevre områdene for planlegging til høsten, ved å legge frem noen alternative lokaliseringer for selve togparkeringsanlegget. Det vil bli foreslått minst ett alternativ i Barkåker sør og ett i Barkåker nord.

– Vi vil invitere til folkemøter for å informere om alternativene. Da vil vi også kunne si noe om hvilke pluss og minus det er ved de forskjellige forslagene, sier prosjektleder Julie Backe-Bogstad i Bane NOR.

Etter dagens fremdrift vil forslaget til kommunedelplan komme til behandling i Tønsberg kommune våren 2020. Så legges saken ut på høring, slik at alle kan lese Bane NORs utredninger og komme med innspill og tilbakemeldinger før den endelige politiske behandlingen.

Lenke til film og dokumenter
Her finner du en kort informasjonsfilm som forklarer hvorfor det er viktig med togparkering og hva som skjer på et slikt anlegg: banenor.no/togparkering-the-movie/

Her finner du forslaget til planprogram, innsendte høringsuttalelser og andre saksdokumenter: banenor.no/svar-pa-horingsuttalelser-om-togparkering

Fakta om togparkering:

  • Togparkering (eller hensetting på fagspråket) er der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene.
  • Anlegget som planlegges i Tønsberg kommune er for 14 tog på 110 meter. Størrelsen på det ferdige anlegget er foreløpig ikke avklart, men det vil være mellom 60 og 100 mål.
  • Området for togparkering skal huse et servicebygg, påkoblingsspor, et utendørs vaskeanlegg, plass til snørydding og parkeringsplasser til ansatte. Anlegget må være tilknyttet det planlagte dobbeltsporet.

Publisert: 23. mai 2019 klokken 08:27

Oppdatert: 23. mai 2019 klokken 09:41