Bane NOR har svart på høringsuttalelsene

Nå er de 29 høringsuttalelsene om togparkering på Barkåker kommentert og besvart av Bane NOR. Her kan du lese hva vi skriver og se dokumentene som er oversendt Tønsberg kommune.

Publisert: 1. april 2019 klokken 13:35

Oppdatert: 22. mai 2019 klokken 15:02

7. januar i år ble planprogrammet lagt ut på høring. Fram til 18. februar kunne alle som ønsket det sende inn synspunkter, forslag og innspill til Bane NOR.

Vi har fått mange tilbakemeldinger, og flere av disse er tatt til følge. Det kan du lese om i kapittel 2 i Merknadsdokumentet, som du finner nederst på siden.

Den største endringen innebærer at Bane NOR skal gjennomføre kartlegging av hvilke områder som brukes av barn på vei til skolen og i fritiden (registrering av barnetråkk). Dette gjør vi etter innspill fra Tønsberg kommune og FAU ved Barkåker skole.

Kommunen skal nå jobbe videre med saken, før planprogrammet går til politisk behandling 22. mai i Tønsberg bystyre.


Publisert: 1. april 2019 klokken 13:35

Oppdatert: 22. mai 2019 klokken 15:02