Togparkering - The Movie

Bane NOR har laget en film om hvorfor vi bygger togparkering og hva som skjer inne på et slikt anlegg.

Publisert: 14. februar 2019 klokken 14:05

Oppdatert: 22. mai 2019 klokken 14:59

Bane NOR planlegger et anlegg for togparkering i Tønsberg-regionen (på fagspråket kalt hensetting). Det er nødvendig for å kunne kjøre flere togavganger og utnytte kapasiteten på det framtidige dobbeltsporet.

– Hensetting vil gi folk et bedre transporttilbud. Togene må parkeres utenfor sporet når de ikke er i drift. Da får vi vedlikeholdt både skinnegangen og togsettene, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Bakgrunnen for tiltaket er satsingen på en moderne jernbane i Vestfold. Utbygging av dobbeltspor og togparkering skal bidra til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet.

Når dobbeltsporet åpnes mellom Tønsberg, Drammen og Oslo, kan antall avganger til og fra Tønsberg dobles. Det blir to tog i timen til vanlig, og tre i rushtiden. I henhold til Jernbanesektorens handlingsprogram skal dobbeltsporet og togparkeringen være ferdig bygget i 2025.

Fakta om togparkering:

  • Togparkering (eller hensetting på fagspråket) er der togene parkeres når de ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene.

  • Anlegget som planlegges i Tønsberg kommune er for 14 tog på 110 meter. Størrelsen på det ferdige anlegget er foreløpig ikke avklart, men det vil være mellom 60 og 100 mål.

  • Området for togparkering skal huse et servicebygg, påkoblingsspor, et utendørs vaskeanlegg, plass til snørydding og parkeringsplasser til ansatte. Anlegget må være tilknyttet det planlagte dobbeltsporet.

Publisert: 14. februar 2019 klokken 14:05

Oppdatert: 22. mai 2019 klokken 14:59