Varsel om støyende arbeid Fåberg-Hove

Bane NOR skal fornye anlegget for togenes kjørestrøm på strekningen fra Fåberg stasjon til Hove. Dette vil medføre perioder med støyende arbeid utover i oktober.

  • Togparkering Lillehammer
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt
  • Innlandet
  • Dovrebanen

Publisert: 4. oktober 2023 klokken 10:17

Toget er i gang med å sette et fundament, tre personer er også i arbeid.

Boretoget til entreprenøren Baneservice skal i aksjon på Fåberg. Her fra en tidligere jobb på Vestfoldbanen. Foto: Baneservice AS

Fra og med fredag 6. oktober vil et skinnegående boretog være i arbeid med å sette ned nye mastefundamenter på strekningen. Arbeidene starter ved Fåberg stasjon og vil gradvis bevege seg sydover mot Hove i løpet av de påfølgende to-tre ukene. Arbeidene vil foregå på dagtid innenfor tidsrommet mellom klokken 07 og 19.

Vår entreprenør Baneservice AS vil bruke et skinnegående boretog som består av et diesellokomotiv, borerigg, kran, mannskapsbrakke og utstyrsvogner. Toget borer først hull langs sporet og setter deretter ned prefabrikkerte mastefundamenter av betong. Selve boreoperasjonen medfører forholdsvis kraftig støy, i tillegg er det også lyd fra andre motorer, kompressorer og aggregater.

Boretoget vil flytte seg fra fundament til fundament, slik at perioden med maksimal støybelastning på den enkelte eiendom, blir begrenset.  Vi forventer at toget vanligvis vil sette ned 5-7 fundamenter pr. arbeidsdag, men dette kan variere noe fra dag til dag.

Som kjent er Dovrebanen i øyeblikket er stengt for ordinær togtrafikk på grunn av brukollapsen i Ringebu. Når så galt først har skjedd, er vi glade for å kunne utnytte denne perioden til å gjøre støyende arbeid på dagtid. Med vanlig togtrafikk hadde nattarbeid vært nødvendig.   

Kontaktinformasjon

Bane NOR beklager ulempene som følge av arbeidene. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål, eller hvis det er forhold som gjør at arbeidene vil oppleves som en særskilt byrde, f.eks. ved behov for hvile i forbindelse med skiftarbeid.

Henvend deg til vår nabokontakt Alexander Baksetersveen på telefon 901 60 083 eller epost alexander.baksetersveen@banenor.no

Togparkering

På Hove skal Bane NOR bygge nye spor for hensetting (parkering) av tog, hvor det blir plass til totalt 16 togsett. Dette er viktig for på sikt å gjøre det mulig med flere avganger til og fra Lillehammer og på søndre del av Dovrebanen.  Les mer om prosjektet her.

Den fornyelsen av anlegget for togenes kjørestrøm som vi nå går i gang med, er knyttet til utbyggingen av det nye sporområdet. Øvrige arbeider på Hove kommer i gang for fullt i løpet av vinteren og våren 2024.


Publisert: 4. oktober 2023 klokken 10:17