Høienhaldgata - nedre del - stenger 15. januar

Den nedre delen av Høienhaldgata, mellom Vogts gate og Løkkegata, stenges «permanent» fra mandag 15. januar 2024.

  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Nyheter og aktuelt
  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter

Publisert: 5. januar 2024 klokken 14:38

Dronefoto som viser hvilket parti av Høienhaldgata som er stengt.

Gaten er stengt mellom de røde strekene. Foto: Bane NOR.

Gaten forblir stengt til cirka 2028-2029.  Stengningen gjelder både bilister og fotgjengere.

Det har hele tiden vært planlagt at veistrekningen må stenges. Årsaken er at den øvre delen av anleggsområdet er svært trangt. Her skal det etableres byggegrop som strekker seg over selve gaten.

Dronefoto som viser plassering av fremtidig byggegrop.

Illustrasjon som viser plassering av byggegropen. Foto: Bane NOR

Bane NOR er nå i gang med å forberede oppstart av arbeidene knyttet til byggegropen. Blant annet skal det legges om vann-, avløp- og høyspent i området, og det skal settes en spuntvegg. Dessuten skal også Nyquist-gården demonteres.

Det er Bane NORs rådgivere Aas-Jakobsen, NGI og Geovita som prosjekterer byggegropen, og kulverten.

Bygge-entreprisen (HE02) for den øverste delen av byggegropen og kulverten gikk ut i markedet i oktober 2024

kontraktsinngåelse for HE02 er planlagt i juni 2024. Mobiliseringsfasen starter ved kontraktsignering, og oppstart blir etter sommeren 2024.


Skrevet av

  • Øystein Stavdal Paulsen

Publisert: 5. januar 2024 klokken 14:38