Kunngjør entreprise for byggegrop i sentrum

Bane NOR har nå kunngjort den første av to hovedentrepriser for byggearbeidene i Moss sentrum.

  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 19. oktober 2023 klokken 11:27

Illustrasjon over det aktuelle anleggsområdet.

Denne illustrasjonen viser byggegropen for jernbanekulverten som inngår i kontrakten. Foto: Bane NOR/ViaNova.

I hovedentreprise 02 (HE02) inngår den nordlige delen av byggegropen i Kransen, bygging av betongkulvert, gjennomslag og etterarbeider i Mossetunnelen, samt tilbakefylling til terreng.  

Dette er i området Bane NOR omtaler som «Kransen nord».

Verdien på kontrakten er cirka 1,8 milliarder kroner.

Lenke til kunngjøringen:  https://classic.doffin.no/Notice/Details/2023-635127(├ąpnes i ny fane)

Neste steg i utbyggingen
Prosjektsjef Eirik Harding Hansen sier kontrakten er helt sentral i den videre utviklingen av dobbeltsporprosjektet.

- Dette er den første av to bygge-entrepriser som skal ut i markedet det nærmeste året, og den er på mange måter neste skritt i å realisere det nye dobbeltsporet gjennom Moss, sier han.

Oppstart sensommer 2024
kontraktsinngåelse for HE02 er planlagt i juni 2024.

Mobiliseringsfasen starter ved kontraktsignering, og oppstart blir etter sommeren 2024.

Kompensasjonsformat tilpasset usikkerhet
Med bakgrunn i de utfordrende grunnforholdene og krav til forsiktighet og sikker anleggsgjennomføring, er kompensasjonsformat for kontraktsarbeidene tilpasset usikkerheten Bane NOR har identifisert i de ulike fasene av prosjektet. 

Bane NORs rådgivere for HE02 er NGI, Geovita og Aas-Jakobsen.  

Entreprise for stasjonsbygg og øvrige anlegg
Den andre av de to hovedentreprisene for sentrum planlegges kunngjort etter sommeren 2024. I denne inngår den resterende delen av kulverten ned mot stasjonsområdet, samt stasjonsbygning, med videre.

Lenke til kunngjøringen:
https://classic.doffin.no/Notice/Details/2023-635127(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 19. oktober 2023 klokken 11:27