Ferdig med motfylling i Kransen Nord

Motfyllingen er nå ferdig etablert, og med det er områdestabiliteten og sikkerheten i Kransen nord styrket.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 24. november 2022 klokken 16:39

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Kransen nord sett fra lufta

Motfyllingen i Kransen nord. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Arbeidet forløp uten problemer av noe slag. Varigheten ble imidlertid noe lengre enn beregnet, fordi vi måtte fjerne flere større hindringer i grunnen – blant annet steiner, gamle betongvegger og rester fra forrige anleggsarbeid. Disse hindringene måtte erstattes, og vi har tilført cirka 3500 kubikkmeter med masser.

Første steg
Selve motfyllingen er på cirka 4800 kubikkmeter. Den er første steg i arbeidet med å styrke sikkerheten og øke områdestabiliteten i Kransen nord.

Neste aktivitet i Moss sentrum blir prøvegraving ved Steinullbakken. Dette skjer allerede denne uken, og arbeidet gjøres for å sjekke beliggenhet til eksisterende vann- og avløp.

Riggarbeid og prøvegraving
De nærmeste ukene blir det også mindre riggarbeid, flytting av porter og hjulevaskeanlegg, prøvegraving for utvidelse av brakkerigg – samt etablering av telt rundt renseanlegget i Værlegata.

Vann- og avløp
Over nyttår planlegger vi å komme i gang med å legge om vann og avløp i området som omfatter den nedre delen av Nyquists gate og den søndre parkeringsplassen ved Moss stasjon (den tidligere pendler- og bussparkeringen).

Vertikaldren og ny motfylling
tillegg til VA-arbeider skal det installeres vertikaldren i området vi kaller Kransen sør. Deretter skal vi begynne med motfyllingen som strekker seg området ved eksisterende jernbanespor og oppover mot og over Fjordveien. I første omgang er det den nedre delen av motfyllingen, mellom Fjordveien og jernbanesporene, det skal jobbes med.

Nyhetsbrev
Vi planlegger å komme ut med et nyhetsbrev før jul, der vi redegjør nærmere for aktiviteter i 2023.

Tidligere saker om motfyllingsarbeidet i Kransen her: 

Oppdatering om motfyllingsarbeidet i Kransen (28/10-22)

Starter områdestabilisering i Kransen (7/10-22)

 


Publisert: 24. november 2022 klokken 16:39

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58