Oppdatering om motfyllingsarbeidet i Kransen

Vi er mer enn halvveis med masseutskiftingen. Arbeidet med selve motfyllingen er også i gang.

  • Østfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 28. oktober 2022 klokken 09:46

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Kransen nord med maskiner i arbeid sett fra luftsperspektv

Motfyllingsarbeid i Kransen nord, fotografert 19. oktober 2022. Foto: Øystein Stavdal Paulsen/Bane NOR

Formålet med masseutskiftingen er å forberede grunnen for senere områdestabiliserende tiltak, som for eksempel jetpeling og kalksementering.

Masseutskiftingen har tatt noe lenger tid enn beregnet, fordi vi har måttet fjerne noen større hindringer i grunnen, blant annet steiner, gamle betongvegger og rester fra forrige anleggsarbeid.

Av denne grunnen er noen av gropene blitt noe større og dypere enn først planlagt. Når vi graver større eller dypere enn beskrevet i arbeidsplanene, blir det dette først avklart med fagfolk på geoteknikk.

Motfyllingen skal etableres over området vi driver masseutskifting. Arbeidet med motfyllingen har startet, men vi må fullføre masseutskiftingen for å komme ordentlig i gang.

Vi har tilført nærmere 4000 kubikkmeter masse til anleggsområdet. Deler av dette har erstattet hindringene vi har fjernet, og noe skal til selve motfyllingen.

I løpet av neste uke antar vi at mesteparten av masseutskiftningen er utført. Så går vi i gang med å etablere resten av motfyllingen. Slik det nå ser ut blir arbeidene ferdigstilt i løpet av november.

Her jobber vi nå
På banenor.no/moss finner du oversikt over aktiviteten i de ulike anleggsområdene.

Kontakte Bane NOR
Eventuelle spørsmål om arbeidene kan rettes til Bane NOR på e-post moss_utbygging@banenor.no eller via nabovakt-telefon 400 27 579 (08-21 mandag til fredag og 08-19 lørdag og søndag.


Publisert: 28. oktober 2022 klokken 09:46

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58