Starter områdestabilisering i Kransen

Mandag 10. oktober starter Bane NORs entreprenør Leif Grimsrud å etablere en motfylling i området vi kaller Kransen nord, nedenfor Nyquist-gården og blokkene i Høienhaldgata.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 7. oktober 2022 klokken 13:45

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Oversiktsfoto av Kransen med skravert fel.

Illustrasjonen viser plasseringen av motfyllingen som fra mandag skal etableres i området Kransen nord. Den sorte linjen viser hvor jernbanekulverten skal ligge. Foto: Illustrasjon: Bane NOR

Motfyllingen er på cirka 6000 kubikkmeter, bestående av pukk i størrelse opp til 32 millimeter. Den er del av de områdestabiliserende tiltakene, som må på plass før vi kan begynne arbeidet med jernbanekulverten som skal forbinde den nye jernbanestasjonen med Mossetunnelen.

Konkret etableres motfyllingen for å øke sikkerheten i Kransen, og for å klargjøre området for videre arbeider. Blant annet skal vann og avløp (VA) legges om, og det skal settes jetpeler. Slik det ser ut nå vil VA-arbeidene komme i gang i løpet av 2023, og jetpelingen tidlig i 2024.

Entreprenøren har meldt inn at de kommer til å benytte inntil to gravemaskiner og inntil fem lastebiler.

Arbeidet er forventet å ta cirka 20 arbeidsdager. Det skal jobbes mandag til torsdag fra klokken 07 til 16, og fredager fra klokken 07 til 14. Det blir ikke kvelds- eller helgearbeid.

Det planlegges for en forsiktig oppstart. De første dagene vil entreprenøren utføre såkalt masseutskifting. Det betyr at større steiner og andre objekter som ligger i grunnen skal fjernes. Dette gjøres for å forberede jetpelingen som kommer senere. Etablering av selve motfyllingen vil komme i gang mot slutten av uken, parallelt med masseutskiftingen.

Det er utarbeidet et omfattende kontrollsystem for å ivareta at arbeidsplaner, rutiner og prosedyrer følges. Dette er kvalitetssikret av både NGI og Bane NOR.

Bane NOR vil være fysisk og kontinuerlig til stede i anleggsområdet så lenge det pågår arbeid.


Publisert: 7. oktober 2022 klokken 13:45

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58