Planer og dokumenter for Drammen-Kobbervikdalen

Endelig reguleringsplan for Drammen-Kobbervikdalen ble vedtatt av Bystyret 23. april 2018. Her finner du fagrapporter fra reguleringsplanen.

  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Utbyggingsprosjekt
Illustrasjonsbilde av rapporter

Det ligger mange, grundige rapporter bak planene våre Foto: Hilde Lillejord

Det er en lang og omfattende prosess å få et stort utbyggingsprosjekt klart til bygging:

  • Det skal gjennomføres en konsekvensutredning
  • Det skal lages planprogram
  • Kommunen skal vedta en kommunedelplan
  • Kommunen skal vedta en detaljreguleringsplan

Når dette er på plass, er det klart hva som skal bygges og hvor det skal bygges. Etter dette går prosjektet over i byggefasen, altså den faktiske gjennomføringen.

På Drammen kommunes nettsider finner du oppdaterte reguleringsplaner.(├ąpnes i ny fane)

Disse eldre dokumentene for prosjektet er dessverre ikke universelt utformet. Vi beklager det.