Nattarbeid ved Drammen stasjon

Fra 6. februar går arbeidene ved stasjonsområdet inn i en periode med endret aktivitet ved stasjonen, både dag og natt. Nå starter vi med innkjøring og komprimering av masser der de nye togsporene skal gå.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 31. januar 2024 klokken 10:14

Oppdatert: 15. april 2024 klokken 12:10

 Byggeplass ved elv i vinterlandskap ved skumring.

Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Det er særlig aktivitetene på natt som vil være merkbar. Hittil har nattarbeidet i stor grad foregått ved den nye bybrua og ved person-undergangen, og mye av det under bakken. Nå blir det mer aktivitet på bakkenivå.

Tiltak for å redusere støy om natten

Vi vil gjennomføre flere tiltak for å skjerme naboer for unødig støy på natt, særlig i innsovningsfasen (23-01). Beregninger fra entreprenør viser at støyen ikke vil overskride grensen for natt, men det vil nok til tider være hørbar og synlig aktivitet fra anlegget for de nærmeste naboene. Du kan lese mer om hva vi gjør for å redusere støybelastningen, lenger ned på siden.

Hva skal vi gjøre?

For å unngå unødvendig støy om natten, planlegger vi å utføre de mest støyende aktivitetene på dag- og kveldstid. Det dreier seg for eksempel om kapping og legging av skifer ved Drammen stasjon. Kapping av skifer vil foregå på hverdagene i perioden 6. februar til 30. april frem til klokka 21.00.

Drammen stasjon

Innkjøring og komprimering av masser på Drammen stasjon vil nok være den mest hørbare aktiviteten om natten (23-07). Dette vil foregå på natt i perioden 6. februar til 11. april, med unntak av natt til søndag. 

Det er tipping og komprimering av masser som vil gi mest lyd, og vibrasjoner. Komprimeringen vil foregå med vibroplate i korte perioder gjennom natten. Det er særlig i området mellom stasjonshallen og elven at det blir mest aktivitet på natt.

 Oversiktsbilde av byggeplass foran stasjonsbygget.

Det er i dette området langs elven at det vil være mest aktivitet også om natten. Foto: Aleksander Kesonja, Bane NOR

I personundergangen vil det også foregå nattarbeid her i perioden 6.-12. februar. Dette vil være samme type arbeid som har pågått her over lenger tid om natten. Her vil det også være arbeid natt til søndag.

Skamarken, Jernbanekaia og Arbojordet

Innkjøring av masser vil foregå fra Skamarken og fra Holmenbrua over Jernbanekaia. Innkjøring av masser vil ikke være mer støyende enn vanlig trafikk.

På Skamarken og Arbojordet vil det også foregå opplasting av masser (pukk, kult, subbus og glasopor) i lastebil på natt denne perioden. Opplastingen vil være mest støyende når det første lasset legges i lasteplanet. Opplasting av kult vil støye noe mer enn de andre massene, men denne støyen vil være kortvarig.

Sundhaugen

 Byggeplass nær togspor med kraner og snø.

Her bygger vi nedføringen til den nye Drammenstunnelen. Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Ved Sundhaugen bygger vi nedføringen til den nye Drammenstunnelen. I perioden 6. februar til 12. februar vil det kunne foregå armeringsarbeid om natten her, også natt til søndag. 

Ytterligere støytiltak

I tillegg til å prioritere å gjøre de mest støyende arbeidene på dagtid og kveld blir det gjort flere tiltak for å redusere støyen fra arbeidene. Under er noen av tiltakene som entreprenør vil gjennomføre:

  • Bruk av hydraulisk armeringskapper eller skjærebrenner i stedet for vinkelkutter. 
  • Bruk av vibroplate skal unngås så langt det er mulig fra kl. 23 til 01. Kun én vibroplate skal være i drift om gangen på hvert sted.
  • Unødvendig belting med gravemaskin skal unngås
  • Sjåfører skal unngå tuting.
  • Vi skrur av ryggelyd der det er mulig.
  • Vi prioriterer å utføre opplasting, tipping og komprimering av kult på dag/kveld (07-23)
  • Vi prioriterer å bruke lastebiler med hydrauliske baklemmer.

Variasjoner i støybildet

Arbeidet som skal utføres i denne perioden fordeler seg over et området på flere hundre meter langs Drammenselva. Fremdriften vil avgjøre når og hvor arbeidene skal foregå, og det er derfor vanskelig å si noe presist om på forhånd. Her vil antall skift, vær og andre forhold vi ikke kan forutse også kunne spille inn.

Fordi vi ikke forventer at arbeidene vil overskride grensene for støy på natt, vil det ikke bli gitt tilbud om alternativ overnatting i forbindelse med dette arbeidet.    

Hvorfor må vi jobbe om natten?

I sommer skal vi koble inn tre nye spor på Drammen stasjon, og rive de tre gjenværende. Det er avgjørende at de nye sporene står klare før togtrafikken settes i gang igjen i august. Vi ligger godt an når det gjelder fremdriften, men fordi det er så liten plass å arbeide på er vi av sikkerhetshensyn nødt til å ta hele døgnet i bruk. Vi beklager ulempene dette medfører.

Kart

Lurer du på hvor på kartet de nevnte stedene befinner seg? Da kan du ta en kikk på kartet det er lenke til under:

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 907 46 219


Publisert: 31. januar 2024 klokken 10:14

Oppdatert: 15. april 2024 klokken 12:10