Plandokumenter for Ny avgrening Østre linje

Dette er en oversikt over plandokumenter for prosjektet Ny avgrening Østre linje.

  • Viken
  • Østfoldbanen, Østre linje
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt

På denne siden:

Grunnlag for reguleringsplanforslaget

Planprogrammet ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. juni 2021.