Plandokumenter for Ny avgrening Østre linje

Her er oversikt over plandokumenter for prosjektet Ny avgrening Østre linje.

  • Ny avgrening Østre linje

På denne siden:

Grunnlag for reguleringsplanforslaget

Planprogrammet ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. juni 2021.