Plandokumenter for Ny avgrening Østre linje

Her finner dere høringsdokumenter for Ny avgrening Østre linje.

  • Viken
  • Østfoldbanen, Østre linje
  • Nyhet
  • Planprosjekt

Fastsatt planprogram

Planprogrammet ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. juni 2021.

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18. mai 2021:

Utkast til planprogram

Oversendelse av utkast til planprogram til Kommunal- og moderniseringsdepartementet januar 2021:

Offentlig ettersyn av planprogram

Tegninger

Tegninger for alternativer som vi foreslår å utrede: