Informasjonsmøte på Tangen

Arbeidene med Hestnestunnelen og Tangenvika jernbanebru starter snart for fullt. Torsdag 2. juni inviterer Bane NOR derfor til informasjonsmøte i Tangen Samfunnshus kl. 1800.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 13. mai 2022 klokken 08:30

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:59

Prosjektsjef Geir Kvillum og prosjektlederne Anteja Solberg og Gunnar Sletten ønsker velkommen til informasjonsmøte i samfunnshuset på Tangen 2. juni. De er avbildet i anleggsområdet på Kleverud.

Prosjektsjef Geir Kvillum og prosjektlederne Anteja Solberg og Gunnar Sletten ønsker velkommen til informasjonsmøte i samfunnshuset på Tangen 2. juni. Foto: Bane NOR

Bane NOR har inngått de to første store kontraktene i utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika.  Veidekke bygger Hestnestunnelen mens Implenia skal bygge Tangenvika jernbanebru.

Veidekke er allerede i gang med ulike forberedende arbeider rundt Hestnestunnelen. Det utføres mudring i Mjøsa der den fyllingen for nytt dobbeltspor skal ligge, forarbeider til tunnelmunning fra Kleverud, skoghogst og annet som rigg for entreprenøren. Arbeidet med selve tunnelen starter i august.

Arbeidet med Tangenvika jernbanebru er også i startfasen. Foreløpig er det mest prosjekteringsarbeid, men de synlige arbeidene vil starte allerede i juni med supplerende grunnundersøkelser i Mjøsa. Til høsten starter vi med å opparbeide riggområde/kaianlegg  på Furnesbakken, samtidig som arbeidet med sprenging av fjellskjæringen videre nordover mot nye Tangen stasjon starter opp. Arbeidene i Mjøsa er planlagt å starte opp våren 2023.

Informasjonsmøte

Ønsker du å vite mer om arbeidene? Eller har du spørsmål? Ta turen til Tangen Samfunnshus torsdag 2. juni. Informasjonsmøtet starter kl. 1800 og avsluttes innen kl. 2000. Adressen er Refling Hagens vei 49, 2337 Tangen. Velkommen!

Følg prosjektet

Følg prosjektet på Facebook eller meld deg på nyhetsbrevet for å få varslinger og oppdateringer om prosjektet. Du kan også følge med på prosjektets nettside.

 


Publisert: 13. mai 2022 klokken 08:30

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:59