Tusen personer i sving for en bedre jernbane

Helga 3.-4. juni bretter Bane NOR opp ermene og sender over tusen arbeidsfolk ut på Dovrebanen, Rørosbanen og strekningen Trondheim-Stjørdal-Riksgrensen. Mens togene står, gjøres vedlikehold og nødvendig arbeid for en sikker og pålitelig jernbane.

  • Dovrebanen
  • Rørosbanen
  • Meråkerbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 1. juni 2023 klokken 15:12

Skinnegående gravemaskin med stor klype på sporområdet.

Illustrasjonsfoto fra arbeider ved Eidsvoll stasjon i 2022. Foto: Hans Petter Lyshaug/Bane NOR

Stengingen av disse banestrekningene berører alle persontog lørdag 3. og søndag 4. juni. Meråkerbanen (Hell-Storlien) blir stengt f.o.m lørdag 3. juni t.o.m. søndag 18. juni.

For informasjon om din reise, se informasjon hos Entur og togselskapene SJ Norge(├ąpnes i ny fane) og Vy(├ąpnes i ny fane)

Bane NOR understreker at selv om vanlige rutetog innstilles, vil våre arbeidstog fortsatt kjøre på strekningene. Derfor er det fortsatt ulovlig og forbundet med livsfare å oppholde seg på eller ved sporet.

Meråkerbanen

En sentral aktivitet mens Meråkerbanen stenges i to uker, er arbeidet med elektrifisering av strekningen. I denne perioden skal det blant annet jobbes i den 114 meter lange Gudå tunnel, og det blir boret fundamenter for kontaktledningsmaster mellom Hegra og Gudå.

Ellers blir det ulike vedlikeholdsarbeider, bl.a. på Kopperå bru og Stjørdalselva bru. Sporarbeid på Kopperå og Gudå stasjoner, samt vegetasjonsrydding og utbedring av stikkrenner, er også blant aktivitetene.

Dovrebanen

Helga 3.-4. juni gjør vi arbeid knyttet til byggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Eidsvoll-Langset. En rekke steder videre nordover utføres rutinemessige kontroller og vedlikehold av ulike tekniske anlegg. I tillegg blir det sporarbeider ved stasjonene på Tangen, Stange, Ottestad, Hamar, Brumunddal og Lillehammer.

Mellom Brumunddal og Rudshøgda skal ca. én kilometer med spor byttes ut, og det blir utskifting av masser på tre punkter hvor det gikk mindre jordras i vårløsningen. På Hamar stasjon skal det også gjøres grunnundersøkelser ved hjelp av en borerigg.

I Ringebu skal vi jobbe med anlegget for togenes kjørestrøm, på Vinstra og Sjoa med omformere for strømforsyningen til signalanlegget, og på Otta stasjon skal det byttes en hovedtavle. Mellom Otta og Dovre skifter vi ut flere stikkrenner, og på Brennhaug bytter vi en sporveksel og gjør andre sporarbeider.

Mellom Drivstua og Oppdal vil sporombyggingstoget være i aksjon. Dette ca. 500 meter lange arbeidstoget som bytter skinner og sviller i én operasjon, har vært i sving med daglige økter mellom Hjerkinn og Oppdal siden 19. mai. Arbeidene fortsetter fram til 9. juni. 

Det blir punktvis skinnebytte mellom Fagerhaug og Ulsberg, sporveksler på Støren stasjon skal vedlikeholdes og det blir bytte av sviller på Søberg stasjon. Mellom Melhus og Nypan skal vi jobbe med anlegget for togenes kjørestrøm.

Videre skal vi gjøre arbeid med sporveksler på Heimdal stasjon, og det blir overflatebehandling av Stavne bru i Trondheim.  I tillegg blir det sporarbeid og andre jobber ved Skansen bru, samt inne på Trondheim S.

Rørosbanen

Mellom Røros og Støren blir det også rutinemessige kontroller og ulike vedlikeholdsoppgaver, blant annet grøfterensk og arbeid med stikkrenner.  Det skal byttes planoverganger på Bjørgen og Røstfossen nord for Os, og det blir svillebytte ved Autotomta på Røros.

De mange jobbene som gjøres i en slik arbeidshelg, er viktige for å opprettholde sikkerheten og forebygge tekniske feil som påvirker togtrafikken.


Publisert: 1. juni 2023 klokken 15:12