I rute med spennende innspurt

Nå er vi virkelig inne på oppløpssiden med arbeidene som pågår i Eidsvoll under togpausen. Om kvelden søndag 15. oktober skal første tog gå på nytt dobbeltspor over Minnevika jernbanebru.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
  • Dovrebanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 13. oktober 2023 klokken 12:02

Mandag i denne uka var det hektisk aktivitet på Minnevika jernbanebru. Her kjører første persontog på søndag. Foto: Hans-Petter Lyshaug/Bane NOR

Fredag formiddag er alt i rute, men prosjektsjef Andrew Croucher i Bane NOR våger ikke å senke skuldrene riktig ennå.

–  Alt må være helt i orden før vi setter trafikk på ombygde anlegg. Det finnes ingen kompromisser, framholder han.

Etter hvert som sporene og andre tekniske anlegg blir bygd ferdige, kobles komponentene til signal- og sikringsanlegget, som skal gjøre det 100 prosent trygt å kjøre tog. Verken menneskelig eller teknisk svikt skal kunne føre til en ulykke.

Alt blir gjenstand for omfattende og systematiske kontroller. Hver enkelt komponent, samt ledninger og deres festepunkter, kontrolleres. Når alt er ferdig montert, utprøves anlegget grundig i flere omganger.

– Den siste sluttkontrollen er den dominerende aktiviteten i avslutningen av arbeidsperioden vår. Sluttkontrollørene har med seg hjelpere ute i sporet, men de sitter selv et annet sted enn Eidsvoll, forteller han.

Helt til slutt kjøres det også et testtog som prøver ut alle mulige togveier gjennom stasjonen. Dette skjer lørdag og søndag.

– Det er alltid spenning knyttet til sluttkontrollen. Det kan dukke opp feil som er krevende å lokalisere, og hvor vi må involvere fagfolk innenfor ulike jernbanetekniske fag. Så selv om arbeidene er svært grundig planlagt og gjennomført, kan det likevel dukke opp skjær i sjøen helt mot slutten av arbeidsperioden, sier prosjektsjefen

Croucher poengterer at det er avsatt tid til eventuell feilretting, og at prosjektet gjør sitt ytterste for å unngå at gjenåpningen av banen blir forsinket.

– Jeg har en god følelse og tror at dette går bra, men for sikkerhets skyld anbefaler jeg alle som skal reise med tog på søndag kveld og mandag morgen om å holde et lite øye med trafikkmeldingene våre, sier han.

Og selv om trafikken settes på til rett tid, hender det iblant at feil som påvirker toggangen likevel oppstår kort tid etter.

– Jeg skjønner at omverdenen reagerer når noe slikt skjer, men vi kan faktisk være litt sårbare de første dagene. Nybygde anlegg kan ha innkjøringsproblemer, og der hvor vi ikke har bygd om, kan f.eks. en sporveksel som har vært ute av bruk, skape trøbbel når trafikken gjenopptas, sier Andrew Croucher.

Første persontog gjennom den nye strekningen går etter planen søndag 15. oktober litt etter klokka 19. Mandag 23. oktober markerer samferdselsministeren den offisielle åpningen av prosjektet Venjar-Langset.  Dette skjer klokken 11 på Eidsvoll stasjon.


Publisert: 13. oktober 2023 klokken 12:02