Stasjonstjenesten

Stasjoners hovedmål er å gi alle reisende god tilgang til reiser med tog.

På denne siden:

Om hovedtjenesten

Bane NOR drifter og forvalter 337 stasjoner og holdeplasser, per mai 2023. Stasjonene har en gjenkjennbar struktur som gir de reisende forutsigbarhet, enten stasjonen er en enkel holdeplass eller en del av et komplekst knutepunkt. 

Stasjonen er bindeleddet mellom jernbanesystemet og samfunnet rundt, og er en viktig del av alle kollektivreiser som omfatter tog. 

Leveranser

Bane NOR ønsker at flere skal velge å reise med tog gjennom å tilby gode reiseopplevelser. Alle tjenester som tilbys ved de ulike stasjonene skal bidra til at hver reise blir så enkel, effektiv og komfortabel som mulig. Gode muligheter for transportbytte, samt trygge og effektive gangforbindelser fra adkomst til plattform er en del av dette.

Stasjoner

Her finner du en alfabetisk oversikt over alle togstasjoner og holdeplasser i Norge.

Stasjonshåndboka

Stasjonshåndboken er del av Bane NORs styrende informasjon og angir krav som stasjoner skal planlegges, bygges og driftes etter. Les mer om Stasjonshåndboka her

;