Kunde- og trafikkinformasjon

De reisende skal få riktig, lik, rask og nyttig informasjon som gjør det mulig å ta gode valg for reisen. Enkelt språk og smarte løsninger på skjerm, i app og over høyttaleranlegg, sikrer god informasjon til de reisende.

På denne siden:

Om hovedtjenesten

De reisende ønsker informasjon slik at de kan ta gode valg for reisen sin. Informasjonen gis i våre egne informasjonskanaler på stasjonen samt noen digitale kanaler.

God informasjon gir forutsigbarhet for alle både når alt er i rute, men også når det oppstår avvik fra normal drift. Vi jobber hver dag for å informere raskt og presist om trafikken, slik at vi svarer til forventningen de reisende har til oss. 

Leveranser

Her finner du det du trenger å vite om våre leveranser, det vil si hva vi informerer om, hvor vi gir informasjon og hvordan vi gir råd til de reisende dersom det er endringer i togavviklingen, ruteplanen eller driften vår. Leveransene kan deles inn i leveranser av kundeinformasjon, kundesenter og tilrettelegging for alternativ transport. Vi har tre målgrupper og det er de som reiser med tog, togselskapene og Entur og andre eksterne aktører.  

Leveranser til de togreisende

Togselskapene og Entur tilbyr også informasjon om togtrafikken til de reisende gjennom sine egne apper og web-løsninger.

Leveranser til togselskaper, Entur og andre eksterne aktører

 

Kontaktinformasjon

Victor Hansen

Direktør Kunde- og trafikkinformasjon

;