Stengte baner og økt beredskap grunnet ekstremværet

Dovrebanen og Gjøvikbanen er fortsatt stengt. Bergensbanen åpnet for godstrafikk søndag kveld og persontrafikk mandag ettermiddag.

 • Ekstremværet Hans
 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 6. august 2023 klokken 20:35

Oppdatert: 13. august 2023 klokken 22:28

Bakken under jernbanesporet rent ut og jernbanesporene hang i løse luften

Ekstremværet "Hans" herjer: Tirsdag morgen, mellom Roa og Hønefoss var jorden under jernbanesporene skylt bort av ekstreme nedbørsmengder, og sporene henger i løse luften. Her er det ikke trygt å kjøre tog på en god stund. Foto: Per Edvin Fjeldbu, Bane NOR

Av hensyn til sikkerheten har Bane NOR innført rød beredskap på flere strekninger grunnet ekstremværet. Det betyr at strekningene er stengt for togtrafikk.

Bane NORs beredskapsnivå for værhendelser innebærer blant annet:

 • Gult nivå: økt oppmerksomhet og flere observasjoner langs linjene 
 • Oransje nivå: redusert hastighet på togene, hyppige visitasjoner (kontroll) av banen – i noen tilfeller foran hvert tog 
 • Rødt nivå: banen stenges 

Status for banene:

 • Dovrebanen:
  Stengt Hove - Dombås.
  Randklev bru ved Ringebu, har fått betydelige skader og det vil ta tid før Dovrebanen vil kunne åpnes for gjennomgående trafikk.
 • Gjøvikbanen:
  Forventet åpning av Gjøvikbanen nord for Roa er 30. august. Fra Roa mot Oslo er forventet åpning 26. august. 
Gardermobanen er fylt av vann etter ekstremværet "Hans"

Deler av Gardermobanen lå under vann tirsdag morgen, etter at "Hans" hadde herjet om natten. Foto: Tormod Bergerud, Bane NOR

Spikkestadbanen og Hovedbanen mellom Oslo S og Lillestrøm er nå åpnet for ordinær trafikk.

I tillegg er det noen strekninger som har forhøyet beredskap på gult nivå, hvor togene går som vanlig. 

Flomvann i undergangen på Eidsvoll stasjon

Eidsvoll stasjon: Flomvannet har trengt seg inn i undergangen fra spor 2 og 3, og disse sporene er ikke i bruk. Dette påvirker togtrafikken med noe forsinkelser når det kun er spor 1 som er i bruk. Togene går etter ruteplanen. Foto: Tor Henning Flesvik, Vy

Jernbanesporene er dekket av vann på Jaren stasjon

Ekstremværet "Hans" herjer, også på Jaren stasjon på Gjøvikbanen. Mandag kveld hadde regnet fylt jernbanesporene mellom perrongene på stasjonsområdet. Foto: Magne Lien, Bane NOR

Vi råder alle reisende til å følge med på trafikkmeldingene våre og holde seg oppdatert på situasjonen. 


Publisert: 6. august 2023 klokken 20:35

Oppdatert: 13. august 2023 klokken 22:28