Bane NOR vurderer flere muligheter for å erstatte Randklev bru over Lågen

Etter at Randklev bru kollapset, har trafikken på deler av Dovrebanen vært stengt. Nå vurderer vi en midlertidig løsning, mens vi planlegger for en permanent løsning.

  • Ekstremværet Hans
  • Nyheter og aktuelt
  • Prosjektnyheter
  • Gjenoppbygging av Randklev bru

Publisert: 25. august 2023 klokken 16:38

Oppdatert: 25. august 2023 klokken 17:26

Jernbanebrua ved Ringebu kolapset under ekstremværet Hans i Gudbrandsdalslågen og ligger i elva

Randsklev jernbanebru over Gudbrandsdalslågen i Ringebu ble hardt skadd under ekstremværet Hans. Nå vurderer Bane NOR ulike muligheter for å erstatte brua. Foto: Anne Kirkhusmo, Bane NOR

Saken oppdateres!

Ekstremværet «Hans» har hatt store og ødeleggende konsekvenser både for boligområder, bedrifter, veier og jernbane på Østlandet.

Det påfølgende styrtregnet i Trøndelag og Innlandet gjorde situasjonen verre. Flere steder ble togtrafikken satt ut av spill, og vi har hatt en omfattende jobb med å rydde opp og gjenåpne flere banestrekninger. 

For togtrafikken skjedde den alvorligste hendelsen 14. august. Flommen i Gudbrandsdalslågen tok Randklev bru, som kollapset og ble liggende i elva. Dovrebanen er derfor stengt på denne delen av strekningen.

I tillegg er banen fortsatt stengt mellom Ringebu og Dombås fordi vi jobber med å utbedre flere, mindre jordras som ble utløst av uværet. 

Strekningen er åpen mellom Oslo og Lillehammer, mellom Dombås og Ulsberg og Berkåk og Støren.

Tett samarbeid

Vi samarbeider tett med Jernbanedirektoratet og togselskapene i den situasjonen som har oppstått.

Målet er å redusere konsekvensene for samfunnet, passasjerer og godstrafikken mest mulig, men det er ikke mulig å erstatte Dovrebanen uten store konsekvenser i form av kostnader, økt reisetid og belastning på vegnettet.

Jobber med flere tiltak samtidig

I tillegg til oppryddingsarbeidet som fortsatt pågår flere steder på Østlandet og i Trøndelag, jobber vi nå med flere tiltak for å kunne gjenåpne Dovrebanen.  

  • Vi ser på flere alternativer for å bygge en midlertidig bru over Lågen.  
  • Fra 4. september er ruteplanen på Rørosbanen endret. Målet har vært å få plass flere avganger for godstogene som til vanlig har gått mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen.  Du kan lese mer i Jernbanedirektoratets pressemelding her!(├ąpnes i ny fane)
  • Vi planlegger bygging av en ny, permanent bru over Lågen.  
Portrettbilde av Henning Bråtebæk

Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

– Det første vi må gjøre, er å fjerne delene av brua som ligger i elva. Det må til hvis vi skal kunne få opp en midlertidig løsning, sier Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR. 

Fortsatt masse vann i elva 

Problemet er at vannmengdene fortsatt er så store at vi ikke har kunnet jobbe der. Vi har også hyret inn en entreprenør, og samarbeider med Statsforvalteren i Innlandet og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) for å få jobben gjort.  

– Vi vet ikke hvor langt tid det vil ta å få på plass en midlertidig løsning. Kanskje kan vi bruke deler av Randklev bru i dette arbeidet, sier Bråtebæk. 

Vi har sammen med Forsvaret ved Ingeniørbataljonen i Brigade Nord, Statens vegvesen og flere samarbeidspartnere vurdert om de tilgjengelige reservebruene for både veg og jernbane, i Norge eller i våre naboland, kan brukes som en midlertidig løsning.

Involverte faginstanser har konkludert med at reservebruene dessverre ikke er egnet til jernbanetrafikk på strekningen.

Vi har knyttet til oss rådgivende fagekspertise og vil inngå kontrakt med en entreprenør som kan hjelpe oss med planlegging og utbygging av den løsningen som måtte være raskest og best.

Utbygging tar lang tid

Arbeidet med en permanent løsning er mer langsiktig, men også her jobbes det på høygir: Vi forbereder en hasteanskaffelse av «totalentreprise med samhandling».

Det innebærer et tett samarbeid mellom oss og entreprenøren, som skal kunne påvirke hvilke løsninger som blir valgt, hva som bygges når og hvordan det skal bygges. 

– Vi ønsker at dette skal skje fort, og legger opp til et enkelt og lite arbeidskrevende tilbudsarbeid for entreprenøren, avslutter Bråtebæk. 

Målet er klart: vi skal raskest mulig få på plass en ny jernbanebru over Gudbrandsdalslågen på Ringebu. Samtidig er det liten tvil om at det tar lang tid å bygge en ny bru.


Publisert: 25. august 2023 klokken 16:38

Oppdatert: 25. august 2023 klokken 17:26