Gjenåpner Lodalen og Gjøvikbanen

Oppryddingen etter ekstremvær og styrtregn er krevende, men gir gode resultater: torsdag åpnet Lodalen for trafikk igjen. Lørdag skjer det samme på Gjøvikbanen.

  • Ekstremværet Hans
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 27. august 2023 klokken 19:55

Oppdatert: 1. september 2023 klokken 10:57

Ekstreme mengder vann har skapt trøbbel på flere jernbanestrekninger på Østlandet. Torsdag 31. august åpnet Lodalen igjen for trafikk. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Etter styrtregnet natt til søndag 27. august ble en rekke tog stående innestengt i vannmassene i Lodalen, landets største togparkering. Det førte til mange innstilte avganger. 

Torsdag 31. august kunne vi igjen åpne Lodalen for trafikk, etter en skikkelig oppryddingsaksjon. Nå er kjørestrømmen til togene tilbake, og det kan gå trafikk inn og ut fra området. Siden tirsdag har vi fått ut flere tog i trafikk, men de måtte taues ut av det strømløse området, og sporveksler måtte styres manuelt med muskelkraft.

Toghallen er igjen åpen for drift, selv om vi mangler muligheter til å vaske og tømme togene. Det siste ordnes likevel på stedet ved hjelp av septikbiler.

I tekniske rom under sporområdet sto vannet fra gulv til tak. Nå er alt pumpet ut, vi har avfuktet og vasket rommene som var fulle av gjørme og slam som vannmassene dro med seg.

Et uryddig rom med masse isolasjon liggende rundt på gulvet.

Her sto det vann fra gulv til tak for få dager siden. Nå tørkes, vaskes, ryddes og repareres det i tekniske rom i Lodalen. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Krevende opprydding

Vi jobber i Oslo, Viken, Innlandet og Trøndelag for å rydde opp etter uværet. De enorme nedbørsmengdene har skapt oversvømmelser i spor og underganger, ført til ras, vasket vekk bakken under skinnegang, slått ut tekniske anlegg og kuttet strømtilførselen flere steder.

Bane NOR, Spordrift og våre samarbeidspartnere har stått på dag og natt for å rydde opp. Vi må også sende en stor takk til brannvesenet og sivilforsvar for innsatsen.

Bergensbanen åpnet for trafikk tirsdag 29. august. Her var strekningen mellom Geilo og Gol stengt inntil tirsdag ettermiddag grunnet store vannmengder. 

Lørdag 2. september åpner Gjøvikbanen igjen, etter mye arbeid for å reparere skadene fra flommen. 

Jaren stasjon var fullstendig oversvømt morgenen mandag 27. august. Nå har mye av vannet trukket seg tilbake, men det pågår fortsatt mye arbeid etter flommen. 

Vi har fått ryddet etter ras på Randsfjordbanen og mellom Støren og Oppdal på Dovrebanen. Vi har også håndtert flom på Hauketo på Østfoldbanen.

Mann i vernetøy spyler sporene med vann for å vaske opp.

Jan Hagelund i Spordrift er en av flere som jobber med opprydding og vasking. Foto: Arne Olav Solberg, Bane NOR

For situasjonen akkurat nå - se her:

Trafikkmeldinger

Hold deg oppdatert om situasjonen på togstrekningene på våre trafikkmeldinger!

Slik har det sett ut etter helgens nedbør!

Teknisk rom i Lodalen togparkeringsanlegg står under vann.

Vannet har flommet over i Bane NORs teknisk rom i togparkeringsanlegget i Lodalen. Foto: Bane NOR

Togskinner i togparkeringsanlegget ligger under vann.

I Lodalen, som er parkeringsanlegget for tog, står det flere vognsett som ikke kommer seg videre grunnet oversvømmelse. Foto: Bane NOR

Togskinner ligger under vann i Lodalen togparkeringsanlegg.

I Lodalen, som er parkeringsanlegget for tog, står det flere vognsett som ikke kommer seg videre grunnet oversvømmelse. Foto: Bane NOR

Oversvømmelse inne i Bane NORs lokaler i Lodalen.

I Lodalen, som er parkeringsanlegget for tog, er det også oversvømt inne i Bane NORs lokaler. Foto: Bane NOR

Oversvømmelse på Jaren stasjon

På Gjøvikbanen herjet ekstremværet "Hans" voldsomt på Jaren stasjon. Natt til søndag hadde regnet igjen fylt jernbanesporene mellom perrongene på stasjonsområdet. Foto: Bane NOR

Jernbanespor under vann på Jaren stasjon.

Natt til søndag fylte regnet igjen jernbanesporene mellom perrongene på Jaren stasjon. Foto: Bane NOR

Jernbanespor under vann på Bryn stasjon.

Også Bryn stasjon flommet over natt til søndag. Foto: Bane NOR

Jernbanespor under vann på Bryn stasjon.

Også Bryn stasjon flommet over natt til søndag. Foto: Bane NOR

Masser under jernbanesporet mellom Gol og Torpo er skylt bort av regnet.

Utglidning av jordmasse på Bergensbanen mellom Gol og Torpo Foto: Frank Haugen, Bane NOR

Masseutglidningen mellom Gol og Torpo er under utbedring.

Arbeidet er i gang på Bergensbanen mellom Gol og Torpo. Foto: Frank Haugen, Bane NOR

Robusthet for fremtiden

At vi stenger togstrekningene under ekstreme værforhold som vi opplever nå, handler om sikkerhet og kan forklares med en analogi: 

Hvis du leker i sandkassa og fyller en bøtte med sand og deretter heller vann oppi, blir det veldig dårlig bæreevne i den sanden. Sånn er det på flere av jernbanestrekningene også. I Norge har vi strekninger som er over 100 år gamle og mye av jernbanen er bygget for været som var den gangen. 

Mens dagens utfordringer håndteres, pågår det også mye arbeid med å forberede jernbanen på fremtidige ekstremvær.

Bane NOR har mange prosjekter på gang, blant annet med å sikre vannveiene. Vi må få vannet bort fra jernbanesporet, og det gjør vi blant annet ved hjelp av stikkrenner. Ei stikkrenne er en liten kulvert, en undergang som leder vann gjennom veier eller jernbanefyllinger. Stikkrenner lages i dag gjerne av rør i betong, metall eller plast. Tidligere var det mer vanlig at stikkrenner ble murt eller støpt. På jernbanen var det i sin tid vanlig å bygge dem av hugget stein.

På Bergensbanen, som er fra 1890-tallet, ble det laget stikkrenner ut fra værmengden og regnet som var på den tiden, nå er det mer vær og regn. Det er klimaendringer og det kommer mer, det blir villere og våtere.

Vi renser og visiterer stikkrennene hele tiden for å ha kontroll, og ser til at de er åpne så de tar unna vannet.

Bane NOR har i tillegg flere byggeprosjekter på gang. I disse prosjektene bygges det for å tåle langt mer ekstremvær enn for 100 år siden. Nye strekninger dimensjoneres for å tåle en 200-årsflom. Dette gjelder særlig overvannssystemene, dimensjonering av fyllinger, samt høyder og linjeføring i forhold til grunnvann og vannveier. I Drammen blant annet heves stasjonen med 40 cm for å være bedre rustet mot flom.


Publisert: 27. august 2023 klokken 19:55

Oppdatert: 1. september 2023 klokken 10:57