Banefag

Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder.

Viktig melding!

Vi er nå straks klare til å lansere "Repetisjonskurs banemontør" i digital versjon. Kurset er basert på videoundervisning, løsning av oppgaver og et åpent rom i Teams for spørsmål og svar før eksamen. Kursdatoene legges ut til påmelding i kursportalen så snart alt er klart. Vi vil holde ca 10 kurs á 15 deltakere før sommerferien. Eksamen foregår i ItsLearning, hvor du får vite resultatet med det samme du har levert besvarelsen.
Ved bestått eksamen beholdes "Godkjenner av spor".
Vi håper at dere finner et kurs som passer og ønsker lykke til! 

Banemontør

For å arbeide med nybygging av jernbanespor, samt utføre vedlikehold og reparasjon av skinner, sviller og ballast må du være banemontør.

En banemontør må kunne vurdere sporets tilstand med hensyn til sikker togframføring. I tillegg må banemontøren ha kjennskap til tunneler, fyllinger, broer og drenering.

For å arbeide som banemontør kreves fagbrev. Fagbrev som banemontør krever:

  • Videregående skole, studieretning Bygg og Anleggsteknikk VG1
  • Videregående skole, studieretning Anleggsteknikk VG2
  • 2 år læretid i bedrift
  • Modulbasert banemontørkurs for lærlinger
  • Annen bakgrunn kan også føre frem til fagbrev

Skinnesveiser

Skinnesveising etter ulike sveisemetoder er underlagt fagområdet banefag. Det stilles ikke krav til fagbrev som banemontør for å bli skinnesveiser.

Norsk jernbaneskole og samarbeidspartnere gjennomfører grunnkurs, repetisjonskurs og tilleggskurs innen skinnesveising.

Mange kurs settes opp på forespørsel. Kontakt oss ved behov.

Kontaktinformasjon

E-post til Bane- og trafikksikkerhetsfag: Banefag@banenor.no

Tone Egge
Koordinator Banefag
Mobil: 971 84 216

Odd-Magne Olsen
Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag
Mobil: 916 57 676