Banefag

Kurskalender for 2021 publiseres i uke 49. Av forskjellige grunner vil ikke alle kursene på Banefag bli publisert med en gang. Hvis du finner et kurs som passer deg, kan du bare melde deg på! Ellers vil vi sette opp både flere kurstyper og flere kurssteder og datoer etter hvert. For Banefag samles vi mest til klasseromsundervisning. På grunn av strengt smittevern, må vi være forberedt på raske endringer. Men vi håper og tror at vi snart får en mer forutsigbar hverdag. Se kurskalenderen for å finne et kurs som passer inn i din timeplan! Velkommen til kurs hos Norsk jernbaneskole!

Banemontør

For å arbeide med nybygging av jernbanespor, samt utføre vedlikehold og reparasjon av skinner, sviller og ballast må du være banemontør.

En banemontør må kunne vurdere sporets tilstand med hensyn til sikker togframføring. I tillegg må banemontøren ha kjennskap til tunneler, fyllinger, broer og drenering.

For å arbeide som banemontør kreves fagbrev. Fagbrev som banemontør krever:

  • Videregående skole, studieretning Bygg og Anleggsteknikk VG1
  • Videregående skole, studieretning Anleggsteknikk VG2
  • 2 år læretid i bedrift
  • Modulbasert banemontørkurs for lærlinger
  • Annen bakgrunn kan også føre frem til fagbrev

Skinnesveiser

Skinnesveising etter ulike sveisemetoder er underlagt fagområdet banefag. Det stilles ikke krav til fagbrev som banemontør for å bli skinnesveiser.

Norsk jernbaneskole og samarbeidspartnere gjennomfører grunnkurs, repetisjonskurs og tilleggskurs innen skinnesveising.

Mange kurs settes opp på forespørsel. Kontakt oss ved behov.

Kontaktinformasjon

E-post til Bane- og trafikksikkerhetsfag: BaneTrafikk-NJ@banenor.no

Tone Egge
Koordinator Banefag
Mobil: 971 84 216

Odd-Magne Olsen
Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag
Mobil: 916 57 676