Banefag

Vi ønsker velkommen til ny sesong! Dessverre ble ikke starten på 2021 slik vi ønsket oss, men vi planlegger å komme i gang igjen med klasseromskursene i månedsskiftet januar/februar. Foreløpig setter vi bare opp banemontørkurs i Oslo og på Hauerseter, men så snart vi får klarsignal, vil vi også sette opp kurs andre steder i landet. For Banefag samles vi for det meste til klasseromsundervisning. På grunn av strengt smittevern, må vi være forberedt på raske endringer. Men vi håper og tror at vi snart får en mer forutsigbar hverdag. Se kurskalenderen for å finne et kurs som passer inn i din timeplan! Velkommen til kurs hos Norsk jernbaneskole!

Banemontør

For å arbeide med nybygging av jernbanespor, samt utføre vedlikehold og reparasjon av skinner, sviller og ballast må du være banemontør.

En banemontør må kunne vurdere sporets tilstand med hensyn til sikker togframføring. I tillegg må banemontøren ha kjennskap til tunneler, fyllinger, broer og drenering.

For å arbeide som banemontør kreves fagbrev. Fagbrev som banemontør krever:

  • Videregående skole, studieretning Bygg og Anleggsteknikk VG1
  • Videregående skole, studieretning Anleggsteknikk VG2
  • 2 år læretid i bedrift
  • Modulbasert banemontørkurs for lærlinger
  • Annen bakgrunn kan også føre frem til fagbrev

Skinnesveiser

Skinnesveising etter ulike sveisemetoder er underlagt fagområdet banefag. Det stilles ikke krav til fagbrev som banemontør for å bli skinnesveiser.

Norsk jernbaneskole og samarbeidspartnere gjennomfører grunnkurs, repetisjonskurs og tilleggskurs innen skinnesveising.

Mange kurs settes opp på forespørsel. Kontakt oss ved behov.

Kontaktinformasjon

E-post til Bane- og trafikksikkerhetsfag: BaneTrafikk-NJ@banenor.no

Tone Egge
Koordinator Banefag
Mobil: 971 84 216

Odd-Magne Olsen
Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag
Mobil: 916 57 676