Banefag

Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder.

Viktige meldinger!

Høstens "Repetisjonskurs banemontør" ligger nå tilgjengelig for påmelding i kursportalen. Vi vil kjøre både klasseromskurs og digitale kurs, halvparten av hvert. Prisen og innholdet er det samme, og etter bestått eksamen beholdes "Godkjenner av spor etter arbeid".

Vedrørende sveisekurs!
Norsk jernbaneskole legger ned kurstilbudet på sveisekurs.
Det betyr at de som ønsker grunnkurs og repetisjonskurs i thermit- og påleggsveis, fra nå av må ta kontakt med andre kursholdere, f.eks. Hamek AS (frank@hamek.no), som er godkjent som kursholder i Norge.
For resertifisering og utstedelse av sveisesertifikat, vil det fortsatt være Force Technology (Ludvig Jansen, lja@force.no) som er rette instans å forholde seg til.

Norsk jernbaneskole vil fortsatt kjøre kurset "Nøytralisering av helsveist spor".

Banemontør

For å arbeide med nybygging av jernbanespor, samt utføre vedlikehold og reparasjon av skinner, sviller og ballast må du være banemontør.

En banemontør må kunne vurdere sporets tilstand med hensyn til sikker togframføring. I tillegg må banemontøren ha kjennskap til tunneler, fyllinger, broer og drenering.

For å arbeide som banemontør kreves fagbrev. Fagbrev som banemontør krever:

  • Videregående skole, studieretning Bygg og Anleggsteknikk VG1
  • Videregående skole, studieretning Anleggsteknikk VG2
  • 2 år læretid i bedrift
  • Modulbasert banemontørkurs for lærlinger
  • Annen bakgrunn kan også føre frem til fagbrev


Kontaktinformasjon

E-post til Bane- og trafikksikkerhetsfag: NJ-kursadmin@banenor.no

Odd-Magne Olsen
Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag
Mobil: 916 57 676