– Arbeidshverdagen som nyutdannet er både spennende og utfordrende

Sunniva Kvamme har jobbet i Bane NOR i ett år. Da hun begynte hos oss, var hun nyutdannet med master i miljøkjemi og toksikologi fra NTNU. Hennes akademiske bakgrunn fra Trondheim førte henne til stillingen som miljørådgiver i Bane NOR Utbygging.

Publisert: 8. april 2024 klokken 09:51

Sunniva står foran en kran ute på ett utbyggingsprosjekt.

Sunniva Kvamme, Bane NOR

– Arbeid i et prosjekt som er under bygging er annerledes enn hva jeg har gjort før, men jeg trives godt med det. Jeg jobber på Hove togparkering, et prosjekt i byggefasen. I tillegg jobber jeg også med 3 andre prosjekter som er under planlegging, forklarer Sunniva.

– Min arbeidshverdag er veldig variert, oppgavene er forskjellig avhengig av om jeg jobber i et prosjekt som er under planlegging eller er under bygging. Som miljørådgiver i Bane NOR Utbygging jobber jeg med et stort fagområde som alt fra håndtering av forurenset grunn, til ivaretakelse av naturverdier og kulturminner i et prosjekt. Min overordnede oppgave er å se at miljø og klima blir ivaretatt i prosjektene jeg jobber med, uavhengig av hvilken fase prosjektet er i.

Er du en klimafan? Og ønsker å gjøre en forskjell for klimaet i prosjektene du jobber med? Vi søker nå flere rådgivere i Bergen og Trondheim. Les mer og stillingene og søk her. (├ąpnes i ny fane)

Passer det bedre for deg å jobbe i Oslo, Tøsberg eller på Tangen? Klikk deg inn for å lese mer og søk her.(├ąpnes i ny fane)

Som miljørådgiver er det Sunnivas oppgave å jobbe med prosjektarbeid i samsvar med lovkrav, prosjektspesifikke tilatelser og bestemmelser, kontraktskrav og interne føringer på miljøområdet. På anleggsplassen på Hove gjennomfører Sunniva miljørunder og befaringer for å kontrollere at miljøkravene blir etterlevd.

 – Som byggherre skal Bane NOR påse at entreprenørene gjør det som er beskrevet i kontrakten, også når det gjelder å verne om klima og miljø. Dette involverer blant annet å følge opp at tiltakene beskrevet i massehåndteringsplanen for å hindre spredning av fremmede arter blir fulgt opp. Anleggsplassen på Hove ligger innenfor sikringssonen for drikkevannskilden til Lillehammer kommune. Det er viktig å passe på at dieseltanker og andre kjemikaler på anleggsplassen står lagret i henhold til fastsatte krav.

Driftsatt jernbane er det mest miljøvennlige transportmidlet, både for person- og godstrafikk. Bygging av ny jernbane etterlater et klima- og miljøavtrykk, men det er mulig å gjennomføre miljøvennlig utbygging mer klima- og miljøvennlig.

– Jeg syns det er spesielt gøy å jobbe med Hove togparkering fordi prosjektet har et veldig miljørettet fokus. I prosjektet er det blant annet satt krav om at minimum 25% av maskintimene og 80% av personbilene tilknyttet anlegget skal være elektriske. I tillegg har det vært stort fokus på gjenbruk av stedlige masser, jernbanemateriell og betong. Videre skal det også installeres solcellepanel på brakkeriggen, og det er planlagt å installere solcellepanel på teknisk hus for å teste om solcelleanlegget kan redusere behovet for batteribank som reservekilde, sier hun. Dette er krav som jobber frem i planfasen, forklarer Sunniva.

Sunniva forklarer at det er i planfasen hun opplever størst mulighet for å påvirke miljø og klima positivt, handlingsrommet er størst i denne delen av prosjektet. For eksempel ved å minimere arealbeslag ved valg av jernbanetrasé, sette klima- og miljømål for prosjektet, planlegge for gjenbruk av masser og materialer, og kartlegge muligheter for utslippsfri anleggsplass. Dette er tiltak som kan være med på å redusere klimagassutslippene og bevare viktige naturverdier. 

Sunniva beskriver på arbeidshverdagen som nyutdannet er både spennende og utfordrende.

– I prosjektene har jeg et stort nettverk av miljø- og sikkerhetsrådgivere jeg jobber sammen med og jeg sitter i tverrfaglig team. Å diskutere med andre med ulik faglig bakgrunn er verdifullt og bidro til at jeg utvikler meg. Dette er noe av det som er mest spennende med jobben, å finne gode løsninger i samarbeid med andre, sier Sunniva

 – For meg er det fint å vite at jeg har en jobb som er samfunnsnyttig. Å få bidra til at prosjektene har fokus på klima og miljø er viktig for meg, avslutter Sunniva.  


Publisert: 8. april 2024 klokken 09:51