Ingeniør og tekniske fag

Vår oppgave er å bygge, drifte, forvalte og utvikle jernbanen. Hos oss finnes det muligheter innenfor de fleste ingeniør- og tekniske fag. Under kan du lese mer om noe av det du kan jobbe med hos oss. 

På denne siden:

Underbygging

Tog som kjører på nytt spor gjennom Gjenvingåsen.

Utbygging av nytt spor gjennom Gjevingåsen. Hilde Lilejord, Bane NOR

Hva jobber vi med?

Underbygningen består av grunnen som jernbanesporet ligger på, samt konstruksjoner som bruer, kulverter, stikkrenner og tunneler.

Underbygningen må være stabil, trygg i forhold til flom og skred, og den må være dimensjonert for togtrafikken. Vi jobber både i utbyggingsprosjekt for ny jernbane og med drift og vedlikeholdsoppgaver av eksisterende jernbane. Vi er opptatt av ny teknologi for å gjøre arbeidsoppgavene våre mer effektivt og for en driftssikker jernbaneinfrastruktur.

Hvilken kompetanse trenger vi?

Vi er en stor fagenhet bestående av over 70 medarbeidere innen geoteknikk, ingeniørgeologi, hydrologi og VA og konstruksjonsteknikk.

Utdanning eller erfaring innen fagområder som blant annet konstruksjonsteknikk, geoteknikk, ingeniørgeologi, hydrologi, hydraulikk, og vann og avløp (VA) er aktuelle hos oss.  

Grunnerverv 

Fugleperspektiv av annleggsarbeid på Drammen stasjon.

Dronefoto av Drammen stasjon. Lars Petter Rypdal, Bane NOR

Hva jobber vi med?

Grunnerverv består av ca 25 medarbeidere og vår hovedoppgave er å sørge for at jernbaneprosjektene får tilgang til areal og rettigheter for å bygge ut, utvikle og drifte jernbanenettet. Jobben er allsidig og utadrettet, med noe reisevirksomhet. Grunnerververe deltar fra planstadiet til anlegget står ferdig.  

Nedlegging av planoverganger er et svært viktig arbeid i Bane, og   grunnerververen har en særlig viktig rolle i kontakt med brukere av planovergangene og inngåelse av avtaler om nedlegging.     

Hvilken kompetanse trenger vi?

Har du utdanning fra master i eiendomsfag eller juridisk embetseksamen, og gjerne erfaring fra faget, kan kan det hende du blir vår nye kollega. 

Energi

Portrett av dame på byggeplass iført arbeidsklær.

Tunellarbeid på follobanen. Aksel Jermstad, Bane NOR

Hva jobber vi med?

Energi har ansvaret for kraftsystemet til den norske jernbanen og skal levere sikker strøm til togselskapene og jernbaneinfrastrukturen over hele landet.

Vi gjennomfører analyser og simuleringer av kraftsystemet både for dagens og fremtidig energiforsyning til alle elektriske tog i Norge. Vi forvalter eierskap til kraftverk, omformeranlegg, transformatorstasjoner, koblingshus og sonegrensebrytere i Bane NOR.

Vi sørger for at togene både kan akselerere og produsere energi når de bremser. I tillegg kjøper, måler, avregner og videreformidler vi elektrisk energi til alle togselskaper og jernbanens infrastruktur.

Hvilken kompetanse trenger vi?

Vårt fagmiljø består av 95 dedikerte kollegaer som jobber med utredninger, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av omformerstasjoner, samt krafthandel, måling, avregning, beredskap og forvaltning av kraftsystemet.  

Våre medarbeidere har bakgrunn fra flere fagområder. Vi rekrutterer sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere/teknikere med høyspenningskompetanse innen energiforsyning og omforming av energi. 

Signal

Mann som peker på skjermer over digitalt signalsystem.

Signal i Bane NOR sørger for en sikker og effektiv fremføring av tog med passasjerer og gods. Liv Tone Otterholt, Bane NOR

Hva jobber vi med?

Hos oss passer vi på at to tog ikke møtes, at de har frie togveier og at infrastrukturen kan utnyttes optimalt for frakt av passasjerer og gods.  

Signalanleggene vet hvor togene er, hvor de skal og hvilken hastighet de skal ha. Og aller viktigst, signalanleggene sørger for en sikker og effektiv togfremføring slik at vi unngår uønskede hendelser og ulykker.

Hvilken kompetanse trenger vi?

Vi har 250 ansatte med høy ingeniørkompetanse på alle de signaltekniske systemene, og erfarne prosjekterings- og byggeledere som følger opp under prosjektering og bygging. Har du en bachelor- eller mastergrad innen elektrotekniske fag, automasjon eller IKT, gjerne med et fagbrev i tillegg, har du et godt utgangspunkt for å være ingeniør i Norges største kompetansemiljø innen signalteknikk.

For å levere noen av Norges mest komplekse utbyggingsprosjekter samarbeider vi tett med vår prosjektorganisasjon. Les mer om hva de jobber med og hvilken kompetanse de er på jakt etter her.

Relatert innhold