Verktøy og systemer

Her finner du en oversikt og kort beskrivelse av de av Bane NORs verktøy og systemer som man kan komme i befatning med som jernbaneforetak, leverandør eller terminaloperatør.

Tilgang til våre systemer

 1. Selvregistrering for nye brukere: 
   
 2. Er du bruker og ønsker flere tilganger, kan du søke her: 

Brukerstøtte

Brukerstøtte telefon +47 22 57 58 00
E-post: brukerstotte@banenor.no

 

Informasjon om våre verktøy og systemer: 

Min side

På min side finner du fakturagrunnlag (DRAGE), årsakskoder, bestilte tjenester, signerte avtaler, møtereferater og lenker til verktøy og systemer.

Klikk her for innlogging - Min side

Dersom du jobber i et jernbaneforetak som har avtale med Bane NOR, kan du få tilgang til Min side.

Arbis

Her finner du oversikt over søknader om arbeider i spor og andre kapasitetsbegrensninger for BTP R21

https://arbis.banenor.no/dashboard/

 

BEST Korttid

Bestillingsportal for sportilgang

Gå til BEST-K

BEST-K Endringslogg

BEST-K Brukermanual for Jernbaneforetak

BEST-K Brukermanual for Arbeider i spor

BEST-K Bestillingsfrister for arbeider i spor

BEST-K er en bestillingsportal for søknad av korttidsplanlagt sportilgang, normalt i inneværende rutetermin.

Den kan benyttes til søknad av ruter for ekstratog, innstilling av tog, ruter for arbeidstog og disponering med arbeidstog, disponering for arbeid–herunder anleggsområde–jernbane samt avbestilling/innstillinger av arbeider/arbeidstog.

Søknader som gjelder samme dag som du sender søknaden, kan ikke sendes inn via BEST-K. Disse må som tidligere sendes direkte til togleder/vaktleder i aktuell trafikkstyringssentral. Søknader som sendes inn etter kl. 13.00 som gjelder påfølgende dag, må også sendes direkte til togleder/vaktleder i aktuell trafikkstyringssentral.

Det samme gjelder søknader som sendes inn etter kl. 13.00 fredag, og som gjelder påfølgende helg (lørdag/søndag/mandag).
I disse tilfellene må «gammelt» bestillingsformular benyttes og sendes inn via e-post.

Søknader fra eksterne entreprenører som sendes inn utenom ordinær arbeidstid for sportilgangskoordinator, skal søkes gjennom Bane NORs driftsoperative senter (Bane NOR DROPS) på telefon 916 05 555. Der det er mulig, skal søknaden i tillegg sendes skriftlig til drops@banenor.no

Inntil videre kan BEST-K ikke benyttes for søknader som kun gjelder «Endring av planforutsetninger», slik som endret toglengde/tonnasje, ekstra togstopp osv. for tog som ligger i den faste ruteplanen. Dette vil komme i en senere versjon av BEST-K.

Søknader som gjelder neste rutetermin (langtidsbestillinger), skal som tidligere sendes inn til Ruteplan

Eventuelle spørsmål kan rettes til best@banenor.no

 

BEST Langtid

Bestillingsportal for sportilgang

Gå til BEST-L

BEST-L Brukermanual for planleggere

Eventuelle spørsmål kan rettes til best@banenor.no

 

Erex

Gå til Erex

European partnership for railway energy settlement systems

Eress is an open partnership for all interested infrastructure managers in Europe. Eress is a non-profit organisation, jointly owned by its partners, committed to the development, implementation and supply of its IT energy settlement solution called Erex.

Currently, Eress partners are:

- Banedanmark (Rail Net Denmark),

- Infrabel NV (Belgian Railway Infrastructure Manager),

- Bane NOR (Norwegian National Rail Administration),

- Trafikverket (Swedish Transport Administration),

- Liikennevirasto (Finnish Transport Agency),

- SBB AG (Schweitzerische Bundesbahnen) and

- Vivens (Dutch railway energy procurement cooperative)

FIDO

Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer

Gå til FIDO

Skulle det være problemer med innlogging, ta kontakt med Brukerstøtte for FIDO på telefon 22 57 58 00, tastevalg 2 eller send en e-post til opm.brukerstotte@banenor.no

FIDO er Bane NORs nye distribusjonssystem for informasjon vedrørende togframføring, skifting og arbeid i spor. Systemet består av en registreringsmodul for togleder og operativ ruteplanlegger, samt en distribusjonsmodul for mottakere.

Hovedfunksjonalitet i FIDO for ulike roller:

Jernbaneforetak

 • Mulighet for rutedata integrert i egne fagsystemer
 • Varsel i bestillingssystemet (BEST) om at kunngjøring
 • er tilgjengelig
 • Tilgang til FIDO med foretakets egne brukerdata

Operativ ruteplanlegger

 • Automatisk overføring fra ruteplanleggingssystemet (TPS) til FIDO
 • Verktøy for registrering av midlertidige endringer i
 • infrastrukturen
 • Støtte for korrekt utforming av kunngjøring

Togekspeditør /driftskoordinator

 • Komplett elektronisk togoppgave for stasjonen som viser alle tog
 • Oversikt over alle kunngjøringer som omhandler stasjonen og tilstøtende blokkstrekninger
 • God oversikt over eventuelle fordelingsoppgaver

Togleder

 • Verktøy for utsending av kunngjøringer på alle toglederpulter
 • Verktøy for registrering av midlertidige endringer i infrastrukturen
 • Oversikt over alle kunngjøringer som omhandler den strekningen du styrer og overvåker
 • God oversikt over eventuelle fordelingsoppgaver
 • Støtte for korrekt utforming av kunngjøring

Fører/ombordansvarlig

 • Dagsferske ruter
 • Alle endringer på ett sted
 • Mulighet for mottak av endringer direkte i toget

Vaktleder

 • Funksjonaliteten til togleder med mulighet til å overvåke hele trafikkstyringssentralen

Hovedsikkerhetsvakt/leder for elsikkerhet

 • Tilgang til Informasjon om ditt arbeid (kunngjøring) på stasjonen, ved sporet eller på kontoret
 • Mulighet for mottak av endringer/tillegg direkte på arbeidsstedet

Toginformatør

 • Visning av relevant informasjon på skjerm
 • Muligheter for automatisk oversendelse av data til KTI/PIA systemer

Elkraftoperatør

 • Oversiktlig visning av alle kunngjøringer som angår deg

Entreprenør

 • Mulighet for rutedata integrert i egne fagsystemer
 • Varsel i bestillingssystemet (BEST) om at kunngjøring
 • er tilgjengelig
 • Tilgang til FIDO med foretakets egne brukerdata

 

Synergi

Innmelding av uønskede hendelser i Bane NORs avvikshåndteringssystem Synergi.

Innmelding Synergi

Synergi er et avvikssystem for registrering og håndtering av innmeldte saker. Synergi er et avviksbehandlingssystem, en database med grunnlag for måling av sikkerhetsnivået og trender, og en kilde til erfaringsdata for risikovurderinger.

 

TIOS

Trafikkinformasjons- og oppfølgingssystem

Gå til TIOS

TIOS (Trafikkinformasjons- og oppfølgingssystem) er støttesystem for togdrift, toginfo, brukere på operativt og administrativt plan samt ledelsen i Bane NOR. TIOS dekker Bane NORs behov for å samle informasjon angående togtrafikken på ett sted og gjør denne informasjonen lett tilgjengelig for brukerne.

TIOS mottar rutedata og dynamiske togbevegelser fra fjernstyringsanleggene, samt informasjon om togsammensetning fra Resource Manager (Vy) og GTS (CargoNet). De andre jernbaneforetakene sender inn data fra ulike systemer. I tillegg mottas meldinger fra Hendelseslogg (HL) og fra Vy DROPS (Driftsoperativt senter).

TIOS videresender rutedata og dynamiske togbevegelser til flere andre systemer i Vy og Flytoget.
Det gjøres oppmerksom på at deler av TIOS inneholder sider som krever autorisasjon. Dette skyldes at ikke alle tjenester skal være tilgjengelige for alle med tilgang til Banenettet.

Registrering av togbevegelser

På store deler av sør- og østlandet kommer togposisjonene automatisk fra VICOS- og EBICOS-anleggene, mens der det ikke er denne type fjernstyringsanlegg, legges togposisjonene manuelt inn for utvalgte stasjoner (TPR-klienter).

Oversiktskart

TIOS har oversiktskart som viser togene som kjører i landet i sanntid eller nært knyttet til sanntid. Hvis du klikker på togene, kommer det frem mer informasjon

Har du behov for mer hjelp?

Kontakt:

Jon Skjæret, Mobil 95265216 (IKT Systemer - Systemadministrator)

 

TRASÉ

Gå til TRASÈ

Brukerveiledning og informasjon om TRASÉ

Spørsmål kan rettes til trase@banenor.no

 

AT-meldinger

Systemmelding om avvik som påvirker togfremføringen

AT-meldinger skal bidra til raskere og lik informasjon til alle togselskapene og til tilstøtende trafikkområder om avvik som påvirker togfremføringen. Ved at alle togselskapene informeres raskt om «AT noe har skjedd», kan de begynne å forberede tiltak på sin side.

AT-meldinger vil være tilgjengelig for alle eksterne brukere som har tilgang til TIOS. 

Brukerveiledning

AT-meldingssidene

Kontaktpersoner:

Systemfeil/tekniske problemer: brukerstøtte tlf. 22 57 58 00, Mail: brukerstotte@banenor.no

Bestilling av tilganger:
Selvregistrering: CA Identity Portal: Hjem (banenor.no)
Ev kontakt Key Account Manager for deres togselskap.

Ved andre henvedelser:

Rune Aune, Mobil 91672302, Mail: Rune.Aune@banenor.no (Fagansvarlig AT-meldinger)

Jon Skjæret, Mobil 95265216, Mail: jon.skjaeret@banenor.no (IKT Systemer - Systemadministrator)