Togparkering Ski - Ny avgrening Østre linje

Prosjektet Togparkering Ski og Ny avgrening Østre linje skal legge til rette for et bedre togtilbud for de reisende mellom Oslo og Ski og videre østover. Når det etter hvert skal gå både lengre og flere tog på Østfoldbanen er det nødvendig med flere togparkeringsplasser i Ski. Dette skal prosjektet legge til rette for. Ny avgrening Østre linje skal gjøre at togene fra denne delen av Østfoldbanen også skal kunne ta i bruk Follobanen. Dette betyr kortere reisetid for de reisende.

Byggestart for prosjektene er satt til 2023, og ferdigstillelse skal etter planen være i 2026.