Togparkering Ski - Ny innføring Østre linje

Jernbanedirektoratet har gitt Bane NOR oppdraget med å utarbeide hovedplan og detaljplan med tilhørende arealplan for «Hensetting Ski» og «Ny innføring Østre linje». Rent teknisk er delprosjektene selvstendige og separate, men de henger nøye sammen og berører samme geografiske område. Mandatet er derfor utformet slik at delprosjektene håndteres samlet og samtidig.

Mer informasjon og flere detaljer om delprosjektene finner du på sidene under. Der finner du også presentasjon fra åpent møte 14. oktober 2019.