Togparkering Ski og avgrening Østre linje

Prosjektet Togparkering Ski og avgrening Østre linje skal legge til rette for et bedre togtilbud for de reisende mellom Oslo og Ski og videre østover.

Når det etter hvert skal gå både lengre og flere tog på Østfoldbanen er det nødvendig med flere togparkeringsplasser i Ski. Dette skal prosjektet legge til rette for.

Når Follobanen står ferdig er det nødvendig med en ny avgrening for at togene fra Østre linje skal kunne kjøre direkte inn på Follobanen. Dette skal prosjektet legge til rette for.

Planprogrammet ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. juni 2021. Byggestart for prosjektet er forventet 2025.