Kleverud–Sørli

Dobbeltsporet til Stange skal være ferdig innen 2026. Prosjektet har så langt  ikke fått penger til oppstart fordi regjeringen vil se det i sammenheng med bygging fram til Åkersvika sør for Hamar.

Bane NOR skal bygge dobbeltspor fra Kleverud til Sørli, og ny Tangen stasjon når pengene kommer. Og det skal bygges tunnel mellom Kleverud og Espa. Og Norges lengste jernbanebru, som skal føre togene de 1 070 meterne over Tangenvika.

Sommeren 2016 ble reguleringsplanen for Espa-Sørli vedtatt av kommunestyret i Stange.

I 2010 ble reguleringsplanen for Hestnestunnelen vedtatt.

Planlegging
15,8
km
Nytt dobbeltspor
3,1
km
Hestnestunnelen
1,070
km
Norges lengste jernbanebru over Tangenvika

Ny Tangen stasjon nord for dagens stasjon
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2009
2010
2015
2016
2026
  • Miljøverndepartementet vedtar kommunedelplan for nytt dobbeltspor Kleverud - Sørli
  • Reguleringsplan for Hestnestunnelen fra Kleverud til Espa vedtas
  • Prosjektet varsler oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplan godkjent juni 2016.
  • Dobbeltsporet fra Kleverud til Sørli står ferdig.