Kleverud–Sørli

Stortinget har i statsbudsjettet for 2020 bevilget penger til utbygging av dobbeltsporet mellom Kleverud og Sørli i Stange kommune. Traséen er planlagt å stå ferdig i 2026.

På strekningen skal vi bygge en tre kilomter lang tunnel mellom Kleverud og Espa. Over Tangenvika kommer det en 1 070 meter lang jernbanebru før jernbanen går videre innom en splitter ny Tangen stasjon på vei nordover mot Sørli.

I forbindelse med Korona-epidemien er framdriften i prosjektet påvirket av hvilke konsekvenser den ekstraordinære situasjonen får for kontraktene på denne strekningen. 

 

Planlegging
15,8
km
Nytt dobbeltspor
3,1
km
Hestnestunnelen
1,070
km
Norges lengste jernbanebru over Tangenvika

Ny Tangen stasjon nord for dagens stasjon
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2009
2010
2015
2016
2026
  • Miljøverndepartementet vedtar kommunedelplan for nytt dobbeltspor Kleverud - Sørli
  • Reguleringsplan for Hestnestunnelen fra Kleverud til Espa vedtas
  • Prosjektet varsler oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplan godkjent juni 2016.
  • Dobbeltsporet fra Kleverud til Sørli står ferdig.