Kleverud–Sørli

Det nye dobbeltsporet på strekningen Kleverud-Sørli i Stange kommune blir 15,8 kilometer langt. På strekningen, som delvis går i nytt terreng, skal vi bygge en tre kilometer lang tunnel mellom Kleverud og Espa. Over Tangenvika kommer det en 1 070 meter lang jernbanebru før jernbanen går videre innom en splitter ny Tangen stasjon på vei nordover mot Sørli.

Arbeidene vil foregå parallelt med utbyggingen av strekningen Sørli-Åkersvika, som også ligger i Stange kommune. Begge strekningene er planlagt å stå klare i 2027. Dette vil gi sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Åkersvika, og det blir kortere reisetid og flere avganger mellom Hamar og Oslo. I tillegg blir det bedre kapasitet for godstog.

 

Planlegging
15,8
km
Nytt dobbeltspor
3,1
km
Hestnestunnelen
1,070
km
Norges lengste jernbanebru over Tangenvika

Ny Tangen stasjon nord for dagens stasjon
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2009
2010
2015
2016
2026
  • Miljøverndepartementet vedtar kommunedelplan for nytt dobbeltspor Kleverud - Sørli
  • Reguleringsplan for Hestnestunnelen fra Kleverud til Espa vedtas
  • Prosjektet varsler oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplan godkjent juni 2016.
  • Dobbeltsporet fra Kleverud til Sørli står ferdig.