Kleverud–Sørli

Dobbeltsporet mellom Kleverud og Sørli i Stange kommune er planlagt å stå ferdig i 2026. Prosjektet har så langt ikke fått penger til oppstart fordi regjeringen vil se det i sammenheng med bygging fram til Åkersvika sør for Hamar.

På strekningen skal det bygges tunnel mellom Kleverud og Espa. Over Tangenvika kommer det en 1 070 meter lang jernbanebru før traséen går videre innom en splitter ny Tangen stasjon på vei nordover mot Sørli.

I påvente av at pengene til oppstart blir bevilget, forberedes anbudsprosessene knyttet til innhenting av tilbud på utførelse av arbeidene med tunnel, bru og rådgivning.

For øvrig ble reguleringsplanen for Espa-Sørli vedtatt av kommunestyret i Stange sommeren 2016. Reguleringsplanen for Hestnestunnelen ble vedtatt allerede i 2010. 

Planlegging
15,8
km
Nytt dobbeltspor
3,1
km
Hestnestunnelen
1,070
km
Norges lengste jernbanebru over Tangenvika

Ny Tangen stasjon nord for dagens stasjon
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2009
2010
2015
2016
2026
  • Miljøverndepartementet vedtar kommunedelplan for nytt dobbeltspor Kleverud - Sørli
  • Reguleringsplan for Hestnestunnelen fra Kleverud til Espa vedtas
  • Prosjektet varsler oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplan godkjent juni 2016.
  • Dobbeltsporet fra Kleverud til Sørli står ferdig.