Kleverud–Sørli

Dobbeltsporet fra Oslo skal stå ferdig i 2026. Men denne parsellen har foreløpig ikke fått penger til oppstart. Årsaken er at regjeringen vil se strekningen i sammenheng med neste strekk fram til Åkersvika i Stange, sør for Hamar.

Bane NOR skal bygge nesten 16 kilometer dobbeltspor fra Kleverud til Sørli (Stange kommune) og ny Tangen stasjon når pengene kommer. I tillegg skal det bygges en tre kilometer lang tunnel mellom Kleverud og Espa, og Norges lengste jernbanebru, som skal føre togene de 1 070 meterne fra Espa over Tangenvika. 

Sommeren 2016 ble reguleringsplanen for strekningen fra Espa til Sørli vedtatt av kommunestyret i Stange.

I 2010 ble reguleringsplanen for den tre kilometer lange Hestnestunnelen fra Kleverud til Espa vedtatt, i forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet.

Dobbeltsporet fra Langset til Kleverud åpnet høsten 2015. 

Planlegging
15,8
km
Nytt dobbeltspor
3,1
km
Hestnestunnelen
1,070
km
Norges lengste jernbanebru over Tangenvika

Ny Tangen stasjon nord for dagens stasjon
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2009
2010
2015
2016
2026
  • Miljøverndepartementet vedtar kommunedelplan for nytt dobbeltspor Kleverud - Sørli
  • Reguleringsplan for Hestnestunnelen fra Kleverud til Espa vedtas
  • Prosjektet varsler oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplan godkjent juni 2016.
  • Dobbeltsporet fra Kleverud til Sørli står ferdig.