Om prosjektet

Utbyggingen av dobbeltsporet gjennom Stange kommune var opprinnelig delt i to prosjekter, Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika. Stortinget har gitt føringer om parallell utbygging, slik at hele strekningen på 29,7 km skal stå klar i 2027. Dette gir oss muligheten til å hente ut synergier, slik at vi får mer jernbane for pengene.

Den blå streken markerer den nye traséen mellom Kleverud og Åkersvika

Strekningen fra Kleverud i sør til Åkersika i nord vil i stor grad få helt ny trasé syd i kommunen. Vi bygger en jernbanetunnel på 3,1 km mellom Kleverud og Espa for deretter å ta traséen videre over Tangenvika på en 1070 meter lang jernbanebru. Deretter fortsetter dobbeltsporet over Tangenhalvøya hvor det skal det bygges et helt nytt stasjonsområde nordvest for dagens. Den nye stasjonen vil ha sideplattformer for nordgående og sørgående tog og forbikjøringsspor i hver retning i midten. 

Nord i kommunen legger vi traséen delvis langs nåværende jernbanespor, men også i nytt terreng. Stange stasjon blir bygget om og vil fremstå som ny.

Dobbeltsporet er tilrettelagt for at togene skal kunne kjøre i opptil 250 km i timen. Med en slik hastighet er alle krysningspunktene utformet som over- eller underganger. Det vil si at ingen krysningspunkter går over det fysiske jernbanesporet. 

Filmer som viser den nye jernbanetraséen
Strekningen Kleverud-Sørli tur/retur er visualiert i denne 3D-filmen.
Strekningen videre fra Sørli til Åkersvika er visualisert i denne 3D-filmen.

Annet om prosjektet
Samenslåingen av prosjektene gir oss muligheten til å jobbe med én prosjektorganisasjon og se utbyggingen som en helhet. 

Prosjektets hovedkontor ligger på Tangen der det er satt opp en kontorrigg med 65 kontorplasser, møtefasiliteter og kantine. I tillegg er det en liten boligrigg med åtte rom. Riggene ligger ved jernbanesporet syd øst for stasjonen.