Hestnestunnelen er ute i markedet

Invitasjonen til å prekvalifisere seg for å delta i konkurransen om arbeidene med å bygge Hestnestunnelen er nå lagt ut i markedet.    

Konkurransen om Hestnestunnelen er en del av totalentreprisen for underbygningsarbeider fra Kleverud til Espa, og den er offentliggjort på Doffin og TED.

Totalentreprisen omfatter:

  • Dagsone Kleverud på 1,0 kilometer
  • Hestnestunnelen på 3,1 kilometer
  • Dagsone ved Espa på 0,2 kilometer

Fristen for søknad om prekvalifisering er 26. januar 2021. Planen er å starte arbeidene vinteren 2021/2022.