Anskaffelser

Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor fra Kleverud til Åkersvika i Stange kommune. Dette er en strekning på ca. 30 kilometer. Prosjektet inkluderer bygging av en tre kilometer lang tunnel fra Kleverud til Espa, kalt Hestnestunnelen, samt en 1070 meter lang jernbanebru over Tangenvika. Med ny trasé forbi Tangen følger også en ny stasjon. På Stange blir dagens stasjonsområde betydelig oppgradert.

Du kan lese mer om prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika ved å klikke på denne lenken. På siden du kommer til ligger det også filmer som viser hvor traseen skal gå.  

I Bane NOR benytter vi 3D-modellering/BIM i arbeidet med bygging av nytt dobbeltspor. Dette kan du lese mer om ved å klikke her: 3D-modellering/BIM

Dersom du er leverandør, finner du mer informasjon på Bane NORs side for leverandører.

Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika er delt opp i kontrakter som vist i figuren under. I sør kobles traséen til dobbeltsporet som i dag ender på Kleverud og som har vært i bruk siden 2015. I nord vil det nye dobbeltsporet avsluttes i Åkersvika og kobles til eksisterende spor inn til Hamar stasjon.


Kontraktsstrategi
Se større versjon her

Oversikt over de ulike kontraktene

KS-1 Hestnestunnelen
Totalentreprise for underbygningsarbeider fra Kleverud til Espa, omfatter bygging av Hestnestunnelen
KS-2 Tangenvika jernbanebru
Totalentreprise for underbygningsarbeider fra Espa til Furnesbakken, omfatter bygging av Tangenvika jernbanebru
KSÅ-3 Underbygning Furnesbakken-Stange 
Totalentreprise for underbygningsarbeider fra Furnesbakken til og med Stange stasjon, omfatter ny Tangen stasjon og ombygging av Stange stasjon
SÅ-4 Underbygning Stange-Åkersvika
Totalentreprise for underbygningsarbeider fra Stange stasjon til Åkersvika
KSÅ-5 Rådgiverkontrakt
Kontrakt signert med Sweco Norge AS 16. mars 2021
KSÅ-6 Spor/KL 
Utførelsesentreprise for jernbanetekniske arbeider som omfatter Spor og Kontaktledning

KSÅ-7 El/tele
Utførelsesentreprise for jernbanetekniske arbeider som omfatter Elkraft og Tele

SÅ-24 Forberedende arbeid Stange nord
Utførelsesentreprise for forberedende arbeider som skal gjøres før, under og etter totalbrudd/togfrie periode i august/september 2022. Arbeidsomfang er hovedsakelig underbygningsarbeider med noe jernbaneteknikk.

SÅ-25 Bru over spor på Sørli
Utførelsesentreprise for jernbanebru. Arbeid utføres under totalbrudd/togfrie periode i august/september 2022.

 

Konkurranser som nå er ute i markedet

KS-1 Hestnestunnelen. Prekvalifisering er foretatt. Planlagt kontraktsignering er november 2021.

KS-2 Tangenvika jernbanebru. Konkurransepreget dialog med prekvalifiserte tilbydere pågår. Planlagt tildeling av kontrakt er årsskiftet 2021/2022. 

 

Planlagte konkurranser

KSÅ- 3 Furnesbakken-Stange. Invitasjon til prekvalifisering er planlagt første kvartal 2022.

SÅ-4 Stange-Åkersvika. Invitasjon til prekvalifisering er planlagt første kvartal 2022.

SÅ-24 Forberedende arbeid Stange nord. Kunngjøring om konkurranse er planlagt september 2021.

SÅ-25 Bru over spor på Sørli. Kunngjøring om konkurranse er planlagt september 2021.

Arkiv

Her finner du gamle kunngjøringer

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om en eller flere av kontraktene.

Bilde av Geir Kvillum
Geir Kvillum
Prosjektsjef
930 19 550
Bilde av Gro-Ane Haarklou Westbye
Gro-Ane Haarklou Westbye
Kontraktsleder
908 55 482